Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 19

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 699

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Xét biểu thức A = y – 5x√y + 6x2.

Câu 1: Phân tích A thành nhân tử.

Câu 2: Tính giá trị của A nếu x = \frac{2}{3} và y = \frac{18}{4+\sqrt{7}}

Câu 3: Tìm các cặp số (x, y) thỏa mãn điều kiện: x -  √y + 1 = 0 đồng thời A = 0.

Câu 4: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=4\\-\frac{3}{x}+\frac{3}{y}=-3\end{matrix}\right.

Câu 5: Giải phương trình: (x2 + 2x)2 + 3x2 + 6x + 2 = 0.

Cho hàm số: y = \frac{1}{4}x2 có đồ thị là parabol (P).

Câu 6: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A và B ∈ (P) nếu xA = - 2, xB = 4.

Câu 7: Xác định tọa độ điểm M ∈ (P), biết đường thẳng tiếp xúc với (P) tại M song song với đường thẳng AB.

Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm, các điểm M, E, F lần lượt là trung điểm của BC, AB, AC. Dựng đường cao AH.

Câu 8: Chứng minh rằng 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tròn.

Câu 9: Tính tỉ số diện tích của ∆MFA và ∆BAC.

Câu 10: Tính thể tích của hình sinh ra khi cho ∆AMB quay trọn một vòng quanh BM.

Câu 11: Cho hàm số F(x) xác định với mọi x ≠ 0 thỏa mãn các điều kiện : a) F(1) = 1. b) F(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x^{2}}F(x) ∀x ≠ 0. c) F(x1 + x2) = F(x1) + F(x2) với x1 ≠ 0; x2 ≠ 0, x1 + x2 ≠ 0. Chứng minh rằng : F(\frac{5}{7}) = \frac{5}{7}.

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Thùy Linh 7 11 64% 18.63
2 phan diệu linh 7 11 64% 13.08
3 Pun Dương Pkú Ngãi 4 8 50% 5.95
4 Đặng thị ngà 3 11 27% 0.6
5 Vũ Lạc Hoan 2 11 18% 8.38
6 Baokute Nhontho 2 11 18% 0.27

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9