Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 20

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 697

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức A = (√y - \frac{1}{\sqrt{y}}).(\frac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}} + \frac{1-\sqrt{y}}{y+\sqrt{y}})

Câu 1: Rút gọn A.

Câu 2: Tính giá trị của A biết y = \frac{2}{2+\sqrt{3}}

Câu 3: Tìm giá trị của y thỏa mãn: A√y = 2√y – 3 - \sqrt{y-4}.

Cho đường thẳng (d) có phương trình : 2(m – 1)x + (m – 2)y = 2.

Câu 4: Tìm m để đường thẳng (d) d cắt parabol y = x2 tại hai điểm phân biệt A, B.

Câu 5: Tìm tọa độ trung điểm AB theo m.

Câu 6: Tìm một số có hai chữ số , biết tổng bình phương hai chữ số của nó bằng 25 còn tích hai chữ số đó bằng 12.

Cho đường tròn (O) đường kính MN = 10cm và đường tròn (O’) đường kính NP = 6cm tiếp xúc trong tại N. Gọi H là trung điểm của MP, qua H vẽ dây cung DE vuông góc với MN.

Câu 7: Tính độ dài DH, MD.

Câu 8: Tứ giác MDPE là hình gì?Tại sao?

Câu 9: Gọi K là giao điểm của DN với (O’). Chứng minh ba điểm F, P, K thẳng hàng.

Câu 10: Chứng minh HK là tiếp tuyến của (O’).

Câu 11: Tìm số nguyên tố P để P + 4; P + 10 là các số nguyên tố.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 le van duc 6 11 55% 11.15
2 phan diệu linh 2 11 18% 7.78
3 Vu Thu Trang 4 11 36% 7.48
4 Baokute Nhontho 2 11 18% 0.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9