Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 22

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 701

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Xét biểu thức : P = \frac{|x-1|+|x|+x}{3x^{2}-4x+1}

Câu 1: Rút gọn P.

Câu 2: Tìm các giá trị của x sao cho P < 0.

Cho x1, x2 là các nghiệm của phương trình: 2x2 + 2mx + m2 – 2 = 0.

Câu 3: Với giá trị nào của m thì \frac{1}{x_{1}}\frac{1}{x_{2}} + x1 + x2 = 1?

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = 2x1x2 + x1 + x2 – 4.

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}x+y=1\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\end{matrix}\right.

Cho điểm B nằm giữa A và C. Vẽ nửa đường tròn (O) đường kính BC. Gọi I là trung điểm của AB. Kẻ tiếp tuyến ID với nửa (O). Đường vuông góc với AB tại I cắt CD ở E.

Câu 6: Chứng minh IEDB là tứ giác nội tiếp.

Câu 7: Chứng minh \hat{C}\widehat{AEI}.

Câu 8: Chứng minh AE // DB.

Câu 9: Tính độ dài ID biết AB = 18cm, BC = 16cm.

Câu 10: Giải phương trình: \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{x}} + \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{x}} = √2.

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Ngọc Anh 7 10 70% 14.93
2 TK Đoàn 7 10 70% 12.77
3 Nguyễn Dương 5 10 50% 4.23
4 Ánh Phạm 4 9 44% 15.72
5 Pun Nguyễn 0 0 0% 4.53
6 Miu'ss Nhõ'ss 3 10 30% 0.5
7 Baokute Nhontho 2 10 20% 0.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9