Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 25

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 14 câu - Số lượt thi : 725

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phân tích thành nhân tử : a - 3√a + 2.

Câu 2: Tính: (4 + √15).(\sqrt{10-\sqrt{6}}).\sqrt{4-\sqrt{15}}.

Trên mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(- 2; 4), B(- 3; 1) và C(1; 5).

Câu 3: Biểu diễn ba điểm trên mặt phẳng tọa độ .

Câu 4: Điểm A có thuộc đường thẳng BC hay không?      

Câu 5: Chứng minh: AB = AC.

Câu 6: Tính diện tích  ∆ABC ( biết đơn vị đo trên các trục tọa độ là 1).

Cho phương trình: (m – 2)x2 + 2(m – 4)x + (m – 4)(m + 2) = 0 (m  ≠ 2)

Câu 7: Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép?

Câu 8: Giả sử phương trình có hai nghiệm x1, x2. Hãy tìm một hệ thức giữa x1, x2 độc lập với m.

Câu 9: Tính A = \frac{1}{x_{1}+1} + \frac{1}{x_{2}+1}

Câu 10: Tìm m để A = 2.

Cho (O), dây AB, C là điểm chính giữa của cung AB. Điểm D thuộc tia đối của tia BA. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AC ở E, cắt CB ở F.

Câu 11: Chứng minh rằng: ∆OCE = ∆OBF.

Câu 12: Chứng mih tứ giác OCEF nội tiếp (O’).

Câu 13: Gọi I là giao điểm của CD và EF. Chứng minh 3 điểm O, O’, I thẳng hàng .

Câu 14: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m ta có: √1 + √2 + √3 + …+ √n ≤ n.\sqrt{\frac{n+1}{2}}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 ʚɞQuỳnh Chiyoʚɞ 7 13 54% 44.05
2 Lê Ngọc Anh 7 14 50% 36.88
3 Vũ Lạc Hoan 5 14 36% 35.08
4 Thùy Linh 6 14 43% 5.05
5 hồ minh nguyệt 1 5 20% 6.63
6 Tao Hoi Bu 2 6 33% 4.7
7 Hạ Dương Ngọc 1 8 13% 19.88
8 Trann Haii Anhh 2 12 17% 11.75
9 Anh Hoang 4 14 29% 3.28
10 Diệp DũngGiang 3 6 50% 10.4
11 Mưa's Bong's Bóng's 4 12 33% 12.47
12 Anh VuiTính 4 13 31% 4.65
13 Gô Men Na Sai 3 13 23% 8.35
14 Cáo's Duy 1 3 33% 34.82
15 Sandy Roy 4 14 29% 22.53
16 Nguyễn Linh Chi 4 13 31% 9.12
17 Pun Nguyễn 4 14 29% 2.2
18 Baokute Nhontho 1 13 8% 1.97
19 Nguyệt Hà 0 14 0% 3.2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9