Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 5

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 685

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức: A = 1 - \left ( \frac{2a\sqrt{a}+a-\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-1} -\frac{2\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-1}\right )\frac{\sqrt{a}-a}{2\sqrt{a}-1}

Câu 1: Rút gọn A

Câu 2: Chứng minh rằng A > \frac{2}{3}

Giải các bài tập sau:

Câu 3: Tìm 2 số a và b sao cho 2 điểm A\left ( \sqrt{5} ;a+b\right ) và B\left ( -\sqrt{5} ;-2a+3b\right ) cùng thuộc đồ thị hàm số y= x2

Câu 4: Lập phương trình bậc 2 với hệ số nguyên có 2 nghiệm là x_{1}=\sqrt{11-5\sqrt{2}} và x_{2}=\sqrt{11+6\sqrt{2}}.

Câu 5: Tìm nghiệm không âm của phương trình sau: 

(y+1)4 + y4 = (x+1)2 + x2

Cho phương trình x2 –(m-2)x –m2 +3m-4=0.

Câu 6: Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu 7: Tìm m để tỉ số giữa hai nghiệm của phương trình bằng -2

Cho đường tròn tâm O đường kính AB=2R và C là trung điểm của OA. Qua C kẻ dây cung MN vuông góc với OA. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM,H là giao điểm của AK và MN.

Câu 8: Chứng minh tứ giác BCHK nội tiếp.

Câu 9: Tính tích AH.AK theo R.

Câu 10: Chứng minh tam giác MBN là tam giác đều.

Câu 11: Xác định vị trí điểm K trên cung nhỏ BM để KM+KN+KB đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó theo R.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bảo Ngọc (san san) 5 11 45% 5.35
2 Đoàn Nguyễn Nhựt Minh 4 11 36% 59.72
3 Cao Văn Minh 5 10 50% 12.28
4 Vũ Đức An 3 11 27% 2.28
5 Sương Ánh 0 0 0% 0.48
6 Tiến Nam 3 11 27% 6.95
7 vo tan ngan 2 10 20% 0.23
8 vu lac hoan 2 10 20% 7.9
9 nguyen duc phong 2 11 18% 0.75

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9