Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 7

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 694

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức: P = \frac{1}{2(1+\sqrt{a})} + \frac{1}{2(1-\sqrt{a})} - \frac{a^{2}+2}{1-a^{3}}.

Câu 1: Rút gọn P

Câu 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Câu 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Đem một số có 2 chữ số nhân với tổng các chữ sồ của nó thì ta được 405. Nếu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ sồ củ nó thì được 486, Hãy tìm số có 2 chữ số đó.

Cho nửa đường tròn tròn đường kính AB, trên đó có 1 điểm M. Trên đường kính AB có 1 điểm C sao cho AC<CB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm M, kẻ Ax, By vuông góc với AB.Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax tại P, đường thẳng qua C vuông góc vơi CP cắt By tại Q. CP cắt AM tại D; CQ cắt BM tại E.

Câu 4: Chứng minh rằng: Các tứ giác ACMP, CDME nội tiếp.

Câu 5: Chứng minh rằng: AB//DE

Câu 6: Chứng minh:  P, M ,Q thẳng hàng.

Cho phương trình x2 – (a – 1)2x – a2 + a – 2 =0

Câu 7: Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu.

Câu 8: Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình. Tìm a để x12 + x22  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9: Chứng minh rằng \sqrt{a+1}-\sqrt{a}< \frac{1}{2\sqrt{a}} , với a>0.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Cậu Chủ Họ Nguyễn 4 9 44% 1.12
2 dangcuutuananh 1 1 100% 6
3 Ke Co Don 5 9 56% 25.42
4 kanna 4 9 44% 60.33
5 Trần Anh Hùng 2 9 22% 11.92
6 Thùy Linh 4 9 44% 1.5
7 Quynh Anh 3 9 33% 3.97
8 Trịnh Thị Mai Hoa 3 9 33% 15.27
9 Jin Hoàng Long 1 9 11% 1.17
10 Bảo Ngọc (san san) 2 9 22% 4.67
11 Cao Văn Minh 2 9 22% 36.23
12 Thành Trần 1 3 33% 19.62
13 Mark Việt 1 9 11% 1.3
14 Thư Sophie 0 0 0% 0.32
15 Se Se 3 9 33% 0.33
16 Ngô Đức Thuận 3 9 33% 17.28

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9