Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử năm 2014 - hệ GDTX

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2416

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2: Câu 2. (3,0 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).

Câu 3: Câu 3. (3,0 điểm) 

a) Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12