Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 1548

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc.

Câu 2: Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh

tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu 3: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta.

Câu 4: Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế nào trong thời kì Đổi mới?

Câu 5: Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết

các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?

Câu 6: Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích,

năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét. 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

Câu 7: Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa lí Việt Nam,kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn.

Câu 8: Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12