Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2012 hệ GDTX

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1504

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tóm tắt quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975. 

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước những khó khăn nào?

Câu 3: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam nổ ra trong hoàn cảnh nào? Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của phong trào đó.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12