Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2011

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1542

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. 

Câu 2: Trình bày diễn biến chính và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ  (1954). Phân

tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ .  

Câu 3: Tóm tắt quá trình hình thành các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 và ý

nghĩa của sự ra đời các tổ chức này.  

Câu 4: Trình bày những thắng lợi của quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965).  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 english lee 0 0 0% 0.33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12