Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2010

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 486

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số  y = \frac{1}{4}x3\frac{3}{2}x2 + 5. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.  2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình  x3 –  6x2 + m = 0  có 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu 2: Giải phương trình   2log22x -  14log4x + 3 =  0. 

Câu 3: Tính tích phân  I = \int_{0}^{1}x2(x – 1)2dx. 

Câu 4: Cho hàm số f(x) = x – 2\sqrt{x^{2}+12}.Giải bất phương trình f'(x) ≤ 0. 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 0), B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3). 1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC. 2) Tìm toạ độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC. 

Câu 7: Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức  z1 – 2z2.

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng Δ có phương trình \frac{x}{2}=\frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{1}1) Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng Δ.  2) Viết phương trình mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng Δ. 

Câu 9: Cho hai số phức z1 = 2 + 5i và z2 = 3 – 4i.Xác định phần thực và phần ảo của số phức  z1.z2.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 lethuchang 5 7 71% 10.67
2 phan quang 4 7 57% 9.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12