Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2012

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 501

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình log2(x – 3) + 2log43.log3x = 2.

Câu 2: Tính tích phân I = \int_{0}^{ln2}(ex – 1)2exdx.

Câu 3: Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = \frac{x-m^{2}+m}{x+1} trên đoạn [0;1] bằng -2.

Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA = BC =a.Góc giữa đường thẳng A’B với mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ theo a.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;2;1), B(0;2;5) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – y + 5 = 0. 1.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và B. 2.Chứng mình rằng (P) tiếp xúc với mặt cầu cầu đường kính AB.

Câu 6: Tìm các số phức 2z + \bar{z} và \frac{25i}{z}, biết z = 3 – 4i.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;2) và đường thẳng ∆ có phương trình  \frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{2} =\frac{z}{1} 1.Viết phương trình của đường thẳng đi qua O và A. 2.Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và đi qua O.Chứng minh ∆ tiếp xúc với (S).

Câu 8: Tìm các căn bậc hai của số phức z = \frac{1+9i}{ 1-i}- 5i.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trái Tim Cô Đơn 6 7 86% 35.9
2 ngo duy cuong 6 7 86% 1.02
3 phamtan 2 2 100% 2.78
4 Nguyễn Tiến Đạt 2 8 25% 0.73
5 Em Gái Phàm Ca 1 8 13% 15.28
6 Phạm Thành Đạt 4 8 50% 12.83
7 Mỹ Duyên 0 0 0% 0.42
8 ánhpuko 8 8 100% 29.6
9 cù thị thu 4 8 50% 14.87
10 Quang Nguyen 6 8 75% 10.83
11 Duc Anh 1 7 14% 1.58
12 Ngoc Mai Tran 5 8 63% 1.1
13 Lyn BakaRabbit 6 8 75% 10.88
14 Phạm Văn Thịnh 3 8 38% 5.23
15 Trường An 6 8 75% 33.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12