Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2012 hệ GDTX

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 1515

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng tự trọng của con người trong cuộc sống. 

Câu 2: Phân tích đoạn thơ sau trong bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh:

 "Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương bắc Dẫu ngược về phương nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở" 

(Ngữ văn 12 , Tập một, tr. 155 - 156, NXB Giáo dục - 2009)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12