Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013- Môn Vật Lý- THPT mã đề 157

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2530

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho khối lượng của hạt nhân  _{1}^{3}\textrm{T} hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u.Cho biết 1u=931,5MeV/c^{2} Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  _{1}^{3}\textrm{T} là

Câu 2: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo   l dao động điều hoà với chukì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo   \frac{l}{2} dao động điều hoà với chu kì

Câu 3: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I o liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:

Câu 4: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là  q=3.10^{-6}cos2000t(C) Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 5: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trìnhx_{1}=3cos(\omega t+\frac{\pi }{3})(cm);x_{2}=4cos(\omega t-\frac{2\pi }{3})(cm)Biên độ dao động của vật là

Câu 6: Đặt điện áp u=U_{0}cos\omega t(U_{0} không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thayđổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì hệ thức đúng là:

Câu 7: Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là

Câu 8: Đặt điện áp u=200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3})(V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi }HBiểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u=U\sqrt{2}cos100\pi t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{2\pi }(H) và tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi }F.Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng

Câu 10: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11: Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức  \Phi =\Phi _{0}cos\omega t (với  \Phi _{0}và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thứce=E_{0}cos(\omega t+\varphi ) Giá trị của φ là

Câu 12: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có No   hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã bị phân rã làA. 0,750 N0. B. 0,250 N0. C. 0,125 N0. D. 0,875 N0.

Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là

Câu 14: Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1,n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A

Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

Câu 17: Dao động của con lắc đồng hồ là

Câu 18:  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là Uo . Hệ thức đúng là:

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát,vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

Câu 20: Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu 22: Đặt điện áp u=310cos100\pi t (V)(t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0,điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

Câu 23: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây  sai?

Câu 24:  Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là

Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng

Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc   ω và có biên độ A Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ   \frac{A}{2}và đang chuyển động theo chiều  dương. Phương trình dao động của vật là

Câu 27: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này là

Câu 28: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây  sai?

Câu 29: Hạt nhân Pôlôni  _{84}^{210}\textrm{Po} phóng xạ α theo phương trình  _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow \alpha +_{Z}^{A}\textrm{X} Hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X} có

Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằngcủa vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ là

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là

Câu 32: Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u=4cos20\pi t(cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng

Câu 33: Theo chương trình Chuẩn

Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 µm bằng

Câu 34: Theo chương trình Chuẩn

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Lấy  \pi ^{2} = 10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

Câu 35: Theo chương trình Chuẩn

Cho phản ứng hạt nhân:  _{2}^{4}\textrm{He}+_{13}^{27}\textrm{Al}\rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X}+_{0}^{1}\textrm{n}Hạt nhân X là

Câu 36: Theo chương trình Chuẩn

Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là

Câu 37: Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

Câu 38: Theo chương trình Chuẩn

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng

Câu 39: Theo chương trình Chuẩn

Đặt điện áp u=220\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu thụ của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

Câu 40: chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ mo  của nó là

Câu 41: chương trình nâng cao

Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào catôt của một tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là Wđ. Nếu chiếu vào catôt đó bằng bức xạ khác có tần số f2 = 2f1 thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện

Câu 42: chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định Δ. Biết vật quay được 50 vòng trong 6,28 s và cómomen quán tính đối với trục Δ là 0,25 kg.m^{2}. Momen động lượng của vật này đối với trục Δ bằng

Câu 43: chương trình nâng cao

 Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định  Δ dưới tác dụng của momen lực 200 N.m. Biết momenquán tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m^{2}. Gia tốc góc của vật là

Câu 44: chương trình nâng cao

Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định, nếu tổng momen lực tác dụng lên vật đối với trục đó bằng không thì tiếp theo vật sẽ

Câu 45: chương trình nâng cao

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là

Câu 46: chương trình nâng cao

trong một máy phát điện xoay chiều một pha, khi giảm tốc độ quay của rôto xuống hai lần thì tần sốcủa suất điện động cảm ứng trong cuộn dây

Câu 47: chương trình nâng cao

Một đĩa tròn đang quay đều quanh một trục cố định Δ. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 2 lần thì động năng quay của nó quanh trục Δ

Câu 48: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn khương duy 12 47 26% 60.85
2 tham tu lung danh 32 33 97% 21.7
3 Jacky Nguyên 15 42 36% 17.43
4 Xấu Trai Hay Cười 8 16 50% 6.7
5 Nguyễn Hưng 25 39 64% 11.23
6 copengoc 33 44 75% 38.17
7 Master Dombledore 4 13 31% 7.72
8 Tuan Nguyen 18 27 67% 9.07
9 Như Thảo 33 48 69% 27.53
10 Hào Trần 9 20 45% 14.13
11 daicatien 30 46 65% 34.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12