Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên copengoc

  • Trường THPT Sơn Mỹ - Quảng Ngãi
  • 205

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 29%
Môn Lí lớp 12 195 1354 63%
Môn Hóa lớp 12 0 651 61%
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 139 36%
Tổng cộng: 195 2166 60%

Comment giao lưu với copengoc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com