Đề thi tuyển sinh đại học môn lịch sử khối C năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1586

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?

Câu 2: Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào? Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đạp tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp.

Câu 3: Cuối tháng 3 - 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định gì để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam ? Quyết định đó được đề ra dựa trên những cơ sở nào? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (4- 1975)

Câu 4: Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Câu 5: Từ năm 1950 đến năm 2000, vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế của Ấn Độ được thể hiện như thế nào trên lĩnh vực kinh tế, khoa học - kĩ thuật và chính sách đối ngoại?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 cao thi thu hien 0 0 0% 0.55
2 Shin Ngốc 0 0 0% 2.2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12