Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1728

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Cho các từ sau. Viết 6 từ có phần gạch chân được phát âm là /k/

Chat                     change                  school                   church

Character             headache              chemistry             machine

Scholarship           children                chocolate              architect

Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

All languages have rules for forming words and for ordering those words in meaningful sentences. In written languages, meaning is expressed through a of characters and rules for combining those characters. In spoken languages, meaning is expressed through a system of sounds and rules for combining them. Word order is more important in English than it is in some languages, such as Russian.

Like other languages, English is always changing, but it changes very slowly. People invent new words, borrow words from other languages, and change the meaning of words as needed. For example, the English word byte was invented by computer specialists in 1959. The word tomato was borrowed from Nahuatl, an American Indian language spoken in Mexico. The word meat once referred  to food in general. People learn English as well as other languages by listening, copying what they hear, and using the language. Most schoolchildren learn their first language easily – and sometime other languages as well.

Viết câu theo từ gợi ý, không thay đổi trật tự các từ đã cho:

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong các câu sau:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 NhatHaa 0 0 0% 0.77
2 Như Lưu 0 0 0% 0.37
3 Lan Hương 0 0 0% 0.42
4 Vỹ La 0 0 0% 0.48
5 Hoàng Nguyệt's 0 0 0% 0.35
6 Anh Vũ 0 0 0% 0.07
7 Nguyễn Thành Vinh 0 0 0% 0.33
8 Vũ Đức Ngọc 0 0 0% 0.27
9 Boy Nhà Nghèo 0 0 0% 0.72
10 Thạnh Thôgg Tháii 0 0 0% 0.38
11 Quỳnh Anh 0 0 0% 0.47
12 nguyễn trọng nghĩa 0 0 0% 0.1
13 Lê Ju Chun 0 0 0% 0.28
14 Trai's Đểu Xì Tin's 0 0 0% 0.23
15 Thoa Nguyễn 0 0 0% 0.68
16 Manny Pacquiao 0 0 0% 10.63
17 Kim Dungg 0 0 0% 0.98
18 Lê Bá Lĩnh 0 0 0% 0.65
19 Bùi Quốc Toàn 0 0 0% 0.3
20 tranduc 0 0 0% 0.18
21 Hạ Kỳ Vy 0 0 0% 0.08
22 Linh Minky 0 0 0% 0.07
23 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 0 0 0% 0.22
24 Xuân Thi 0 0 0% 0.67
25 Đỗ Phong 0 0 0% 0.28
26 Nguyễn Thùy Dương 0 0 0% 0.37
27 Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0% 0.6
28 Linh Linh'ss 0 0 0% 0.08
29 Lê Thị Phương Nhung 0 0 0% 0.5
30 Thầy Phạm Quốc Vượng 0 0 0% 0.78
31 MAi Ảnh 0 0 0% 0.03
32 Đạt Nguyễn 0 0 0% 0.67
33 Hoàng Văn Đăng 0 0 0% 0.23
34 Phạm Đăng Hoa 0 0 0% 0.07
35 Duy Hidai Mrd 0 0 0% 0.72
36 Nguyễn Trúc thanh huyền 0 0 0% 0.25
37 Bông Vi Ai Pi 0 0 0% 0.25
38 An Thu 0 0 0% 0.42
39 Anthony Phan 0 0 0% 0.15
40 Thuỷ tiên 0 0 0% 1.27
41 Trang Hoang 0 0 0% 0.2
42 Tsuki Kami 0 0 0% 1
43 Cao Ha Minh 0 0 0% 0.2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9