Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thầy Phạm Quốc Vượng

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 89 30%
Môn Lí lớp 12 -106 291 27%
Môn Hóa lớp 12 167 393 45%
Môn Sinh lớp 12 -4 151 32%
Môn Anh lớp 12 -11 214 47%
Môn Văn lớp 12 0 10 90%
Môn Địa lớp 12 0 12 42%
Môn Sử lớp 12 0 4 25%
Tổng cộng: 46 1164 38%

Comment giao lưu với Thầy Phạm Quốc Vượng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com