Đề thi vào lớp 10 chuyên Lí năm 2010 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 961

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 25cm. Vật thật AB đặt vuông góc vói trục chính trước thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 30cm.

Câu 1: Vẽ hình sự tạo ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (theo đúng tỉ lệ kích thước đã cho). Dùng các phép tính hình học, tìm khoảng cách từ ảnh A’B' đến thấu kính \frac{A^{'}B^{'}}{AB}

Câu 2:    Di chuyến vật AB ra xa thấu kính một đoạn, vẫn giữ AB vuông góc với trục chính và A nằm trên trục chính. Hỏi ảnh A’B' ơ vị trí mới là ảnh thật hay ảnh ảo, di chuyến lại gần hay ra xa thấu kính và có chiều cao tăng lên hay giảm đi so với ảnh cũ?

 Cho mạch điện như hình vẽ. Mạch được nối với  một nguồn điện có hiệu điện thế  không đổi UAB = 11,4V. Cho biết R1= 1,2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 là một biến trở. Trên bóng đèn Đ có ghi 6V-3W.

Câu 3:  Cho R3 = 12Ω, tìm công suất tiêu thụ của đèn Đ

Câu 4: Tìm R3 để đèn Đ sáng đúng định mức

Cho mạch điện gồm ba điện trở R1, R2, Rmắc nối tiếp. Mạch được nối với một nguồn điện có hiệu điện thế  U không đổi. Biết công suất tiêu thụ của ba điện trở R1, R2 và R3 lần lượt là P1 = 1,35W, P2 = 0,45W và P3= 2,7W.

Câu 5: Tìm các tỉ số

Câu 6: Nếu ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song nhau rồi cũng nối với nguồn hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ của mỗi điện trở là bao nhiêu?

Câu 7: Tìm R1, R2, R3 nếu biết U= 30V

Một bình nhiệt lượng kế có khối lượng m0, nhiệt dung riêngC0và nhiệt độ ban đầu là to. Người ta đổ vào bình một lượng nước nóng có khối lượng m, nhiệt dung riêng C và nhiệt độ t. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của bình tăng thêm 6°c so với ban đầu. Người ta lại tiếp tục đổ vào bình một lượng nưóc nóng thứ hai cũng có khối lượng m, nhiệt dung riêng C và nhiệt độ t. Khi có cân bằng nhiệt lần thứ hai, nhiệt độ của bình tăng thêm 4°c so với khi có cân bằng nhiệt ỉần thứ nhất. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ thống bình nhiệt lượng kế và nước với môi trường xung quanh.

Câu 8: Tính tỉ số

Câu 9: Tiếp tục đổ vào bình một lượng nước nống thứ ba cũng có: khối lượng m, nhiệt dung riêng c và nhiệt độ t Khi có cân bằng nhiệt lần ba, nhiệt độ của bình tăng thêm bao nhiêu so với khi cố cân bằng nhiệt lần hai?

 Hai người ban đầu ở các vị trí A và B trên hai eon đường thẳng song song nhau và cách nhau đoạn l = 540m, AB vuông góc với hai con đường. Giữa hai con đường là một cánh đồng. Người I chuyển động trên đường từ A với vận tốc v1 = 14m/s. Người II khởi hành từ B cùng lúc với người I và muốn chuyển động đền gặp ngựời này. Vận tốc chuyển động của người II khi đi trên cánh đồng là V2 = 5m/s và khi đi trên đường là V2’= -13m/s.

Câu 10: Người II đi trên cánh đồng từ B đến c và gặp người I tại c như hình 2.Tìm thời gian chuyển động của hai người khi đến c và khoảng cách AC  

Câu 11: Người II đi trên đường từ B đến M rồi đi trên cánh đồng từ M đến D và gặp người I tại D như hình 3, sao cho thòi gian chuyển động của hai người đến ỉúc gặp nhau là ngắn nhất. Tìm thòi gian chuyển động này và các khoảng cách BM, AD

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 lethanh 10 11 91% 4.45
2 phạm mỹ hà 6 8 75% 23.52
3 Châu Nhuận Phát 4 11 36% 1.73
4 Nguyễn Bảo Ngọc 3 11 27% 0.68
5 Hồ Tùng 10 11 91% 28.45
6 Diệp DũngGiang 8 11 73% 26.58
7 Nguyễn Đình Quốc Tuấn 5 11 45% 2.37
8 Phạm Đăng Hoa 6 11 55% 0.83
9 Trai's Đểu Xì Tin's 1 7 14% 0.33
10 Danh Tuấn 5 11 45% 0.92
11 Phúc Phũ Phàng 6 11 55% 9.35
12 Lê Phi Yến 6 11 55% 22.02
13 Phạm Nguyễn Hoàng Khánh Duy 2 11 18% 3.75
14 Minh Đỗ 0 2 0% 5.25
15 Cú Mèo 3 11 27% 29.42
16 DDDDDDDD 2 10 20% 1.93

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9