Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý năm 2012 tỉnh Ninh Bình

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 935

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

 Một ống hình chữ U có tiết diện trong l,2cmchứa thủy ngân. Nhánh bên trái có một cột chất lỏng khối lượng riêng Dcao 9cm, nhánh bên phải có một cột chất lỏng khối lượng riêng D2 cao 8cm. Khí đó, mức thủy ngân ở hai nhánh chữ U ngang bằng nhau. Đổ thêm vào nhánh bên phải 10,2ml chất lỏng D2 nữa thì độ chênh lệch mức chất lỏng ờ hai nhánh chữ U là 7cm. Xác định khối lượng riêng Dvà D2. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/cm3.

Cho mạch điện (Hình vẽ). Biết U = 7V, R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; AB là một dây dẫn dài 1,5m tiết diện = 0.1mm2 điện trở suất p = 0,4.10-6Ωm. Điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể

Câu 2:   Tính điện trở của dây dẫn AB.

Câu 3: Dịch chuyển con chạy C đến vi trí sao cho AC  = 1/2CB. Tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế.

Câu 4:  Xác định vị trí con chạy C để cường độ dòng điện qua ampe kế là 1/3A

Một điểm sáng S và màn E được đặt cách nhau một khoảng l = 90cm. Đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f nằm trong khoảng giữa S và màn E sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với màn, điếm S có độ cao là h so với trục chính của thấu kính (Hình vẽ). Khi đó, trên màn thu được một điểm sáng S là điểm ảnh của S qua thấu kính. Giữ cố định S và màn E, dịch chuyển thấu kính lên phía trên một đoạn 2cm > h theo hướng vuông góc với trục chính của thấu kính đến một vị trí mới mà trục chính cúa thấu kính vẫn vuông góc với màn E. Lúc này trên màn có điểm sáng S2 là ảnh mới của S qua thấu kính. S2 và Scách nhau một khoảng bằng 3cm.

Câu 5: Vẽ ảnh của điểm sáng S qua thấu kính cho hai vị trí thấu kính như trên, trên cùng môt hình vẽ

Câu 6: Tính tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách d’ từ quang tâm 0 của thấu kính đến màn E.

Câu 7: Thay vì dịch chuyển thấu kính theo hướng như trên, người ta dịch chuyến thấu kính dọc theo trục chính của chính nó đến một vị tri mới mà trên màn vẫn thu được một điểm sáng S3 là ảnh của S. S3 nằm cách S1 một khoảng bằng l,5cm. Tính h và độ dịch chuyển của thấu kính trong trường hợp này

Một bình chứa hình trụ được đặt thẳng đứng, đáy của bình trụ nằm ngang và có diện tích là S = 200cm2, bên trong binh đang chứa nước ờ nhiệt độ t= 60°c. Người ta rót thêm vào bình một lượng dầu thực vật có nhiệt độ t2 = 20°c cho đến khỉ tổng độ cao của cột nước và cột dầu bên trong bình là h = 50cm Xảy ra sự trao đổi nhiệt giữa nưức và dầu dẫn đến sự cân bằng nhiệt ở nhiệt độ t = 45°c. Cho khối íượng riêng của nước D1 = 1000kg/m3, của dầu D2 = 800kg/m3; nhiệt dung riêng cửa nước C1= 4200J/kg.K và của dầu C2 = 2100J/kg.K. Biết dầu nổi hoàn toàn trên nước. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa các chất lỏng vơi bình và môi trường.

Câu 8:  Tính ti số khối lượng của dầu và nước từ đổ tính độ cao của cột dầu và cột nưốt trong bỉnh

Câu 9: Tính áp suất do khối chất lỏng gây ra tại đáy bình.

Trong một buổi tập thể lực hai vận động viên A và B chạy vòng quanh trên một con đường MNPQ có hình chữ nhật. Họ đồng thời xuất phát tại hai vị trí A0 và B0 cách nhau một đoạn L nằm trên cạnh MN ( Hình vẽ). Hai người chay đuổi nhau theo cùng chiều và có cùng một cách chạy. Khi chạy trên MN hoặc PQ thì chạy vói vận tốc có độ lớn là vkhi chạy trên NP hoặc QM thì chạy vớỉ vận tốc có độ lớn là v2. Thời gian chạy trên MN, trên NP, trên PQ và trên QM lằ như nhau.Cho MQ = 2MN

Câu 10: Tính tỉ số V2/V1 và khoảng cách giữa hai vận động viên A và B khi hai người cùng chạy trên cạnh NP.

Câu 11: Tính khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất gỉữa haỉ vận động viên A và B trong quá trinh chạy trên.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm mỹ hà 2 2 100% 1.68
2 Trai's Đểu Xì Tin's 1 4 25% 0.37
3 tran thi minh nguyet 4 11 36% 7.27
4 Danh Tuấn 4 11 36% 0.9
5 Phúc Phũ Phàng 7 11 64% 0.95
6 DDDDDDDD 2 10 20% 1.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9