Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2007 trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 962

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hiđro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hóa để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các PTHH xảy ra và cho biết cần sử dụng những chất nào để loại bỏ khí hiđro clorua và hơi nước

Câu 2: Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột BaCO3, MgCO3, Na2CO3. Sử dung chất thử lần lượt để phân biệt 3 chất là:

Polime X chứa 38,4% cacbon, 56,8% clo và còn lại là hyđro về khối lượng.

 

Câu 3:    1. Xác định công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên. Cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?

Câu 4: 2. Từ metal và các chất vô cơ cần thiết khác, hãy cho biết có bao nhiêu phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X

Câu 5:  

Hòa tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R.

Câu 6: Một hỗn hợp gồm 2 hyđrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của 2 hyđrocacbon đó. Biết X trong thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% tới 75%.

Câu 7: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hóa trị II và muối  cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng khí X.Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X? Hỏi kim loại hóa trị II nói trên là kim loại gì?

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho sản phẩm tạo thành chỉ gồm (CO2 và H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A, biết 40 < MA < 74

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 6 8 75% 67.48
2 Duong Le Huu 2 5 40% 13.57
3 Quỳnh Anh 5 8 63% 13.32
4 Cương Hoàng Vũ Kim 5 8 63% 27.2
5 Ôi Trời Ơi 4 8 50% 1.73
6 Đình Vicky 8 8 100% 2.88
7 Trần Thị Thùy Dương 2 7 29% 7.15
8 Hiên Phạm 4 8 50% 53.27
9 Dương Thị Mỹ Sương 6 6 100% 5.23
10 Lê Hoàng Thùy Na 3 8 38% 1.42
11 Danh Tuấn 1 8 13% 0.35
12 Vic Nguyen 2 8 25% 0.52
13 Nguyen Phan 4 8 50% 30.63
14 Trung Kiên 3 8 38% 5.33
15 Nguyen Dinh Hao 2001 3 8 38% 1.12
16 D-Quang Huy 1 1 100% 0.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9