Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT Chuyên Hưng Yên, Hưng Yên

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 948

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: A, B, C, D là những chất nào để phù hợp với sơ đồ phản ứng sau:

Câu 2: Chọn các chất vô cơ A, B, C, D, E thỏa mãn sơ đồ sau và viết các phản ứng minh họa:

A \overset{phan ung the}{\rightarrow} B \overset{pu.hoa hop}{\rightarrow} C \overset{pu.trung hoa}{\rightarrow}\overset{pu.trao doi}{\rightarrow} E \overset{pu.phan huy}{\rightarrow} A

Viết phương trình hóa học và trả lời các yêu cầu cho các trường hợp sau:

Câu 3: Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch muối CuSO4 thu được mấy hợp chất kết tủa?

Câu 4: Cho đợn chất C tác dụng với axit H2SO4 đặc thu được mấy khí?

Câu 5: Người ta phân biết các khí đựng trong các bình chứa riêng biệt sau: C2H4;  C2H6; H2; N2; CO; CO2 bằng cách sử dụng  dung dịch Ca(OH)2 , dung dịch nước Br2 và thực hiện phản ứng đốt cháy. Hỏi có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam chất hữu cơ A thu được 2,65 gam Na2CO3; 2,25 gam H2O và 12,1 gam CO2 . Xác định CTPT của A, biết phân tử A chỉ chứa một nguyên tố  oxi

Câu 7: Hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ A,B,C trong đó chất A có công thức CxHyO, B và C là hai chất có cùng công thức phân tử C_{x^{'}H_{y^{'}O. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol X thu được 3,96 gam nước và 3,136 lít khí CO2 (đktc). Số mol chất A bằng \frac{5}{3} tổng số mol 2 chất B và C. Xác định CTCT của ba chất A,B,C biết phân tử của chúng đều chứa nhóm -OH

Câu 8: Cho 14,6 gam chất hữu cơ C HOOC-(CH2)4-COOH (chất A) phản ứng với một lượng ancol no đơn chức B, trong điều kiện thích hợp thu được 16 gam một este D. Xác định CTCT thu gọn của B và D (biết hiệu suất phản ứng là 100%)

Câu 9: Hỗn hợp khí X chứa a mol CO, b mol H2 và c mol CO2. Tỷ khối của X so với khí metan bằng 1,75. Xác định tỷ lệ a:b:c?

Câu 10:  Trong một ống thủy tinh hàn kín, một đầu để m gam bột Mg, đầu kia để n gam Ag2O. Nung ống ở nhiệt độ cao, sau khi kết thúc thí nghiệm thấy thành phần không khí trong ống không đổi, còn 2 chất rắn ở trong đầu ống thì một chất hoàn toàn không tan trong dung dịch H2SO4 loãng, một chất tan hoàn toàn nhưng không có khí thoát ra. Xác định tỷ lệ n:m?

Câu 11: Hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và Al. Hòa tan hoàn toàn 2,54 gam X bằng một lượng vừa đủ H2SO4 trong dung dịch loãng tạo ra 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat (=SO4) chuyển hết vào kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa. Xác định kim loại M?

Câu 12: Hỗn hợp X gồm 2 este RCOOCnH2n+1 và RCOOCmH2m+1 (n,m≥2), trong đó số mol của este này gấp 3 lần số mol của este kia. Đem a gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 5,64 gam muối RCOONa và 3,18 gam hỗn hợp 2 ancol mạch thẳng CnH2n+1OH và CmH2m+1OH . Nếu đốt cháy hết 3,18 gam hỗn hợp ancol này thì thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Xác định CTPT của 2 este và tính a?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 9 12 75% 103.87
2 Enrick Ken 5 10 50% 2.85
3 Ôi Trời Ơi 2 7 29% 15.23
4 DươNg Nguyễn 3 5 60% 3.72
5 Cơ's Trưởng's 1 12 8% 1.18
6 super naughty 5 12 42% 0.58
7 Candy Ngot Ngao 5 12 42% 5.45
8 Anh Tram Duong Nguyen 9 12 75% 22.95
9 Lê Thị Mỹ Hảo 5 12 42% 17.55
10 Danh Tuấn 6 12 50% 1.73
11 Cương Hoàng Vũ Kim 4 12 33% 34.92
12 Vic Nguyen 3 12 25% 4.17
13 Ti Lo 2 6 33% 3.97
14 bùi quốc đạt 3 12 25% 15.45
15 Trung Hiếu 4 8 50% 57.95
16 Life Is NoT Happy 4 11 36% 6.32
17 Nguyễn Công Thuận 2 12 17% 0.37

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9