Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 923

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Khi trộn 2 trong số các dung dịch này với nhau ta thu được sản phẩm như sau:

      a. A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng không tan trong nước và axit mạnh, giải phóng khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí

       b. C tác dụng với B cho dung dịch muối tan không màu và khí không màu, mùi hắc gây ngạt, nặng hơn không khí.

       c. D tác dụng với khí B khi đun nóng tạo thành dung dịch muối tan chứa kết tủa trắng và giải phóng chất khí không màu Y có tỷ khối hơi so với hidro là 18,25

Hãy tìm các dung dịch muối trên và viết các phương trình xảy ra? (HS tự giải)

A,B,C,D lần lượt là:

Câu 2: Để đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon A cần vừa đủ 6,72 lít O2. Sau phản ứng thu được 4,48 lít CO2. Mặt khác khi có mặt của Ni, đun nóng thì m gam A tác dụng vừa đủ với 2,24 lít H2 (các thể tích khí đều đo ở đktc). Công thức phân tử của A là?

Câu 3: Cho A,B,C,D là các hợp chất hữu cơ trong đó C là chất khí có khả năng kích thích quả mau chín và phân tử của nó có chứa một liên kết kém bền. X,Y,Z là những muối hữu cơ. Trong dãy phản ứng hóa học sau, phản ứng nào có xuất hiện kết tủa?

D \overset{(1)}{\rightarrow}CH3COOH  \overset{(2)}{\rightarrow}\overset{(3)}{\rightarrow}\overset{(4)}{\rightarrow}\overset{(6)}{\rightarrow} A  \overset{(7)}{\rightarrow}  B \overset{(8)}{\rightarrow}\overset{(9)}{\rightarrow} D

\overset{(5)}{\rightarrow} CH3COOH

Câu 4: Có hai dung dịch mất nhãn. Dung dịch A (BaCl2; NaOH); dung dịch B(NaAlO2; NaOH). Có thể nhận biết 2 dung dịch trên chỉ bằng một hóa chất, đó là hóa chất nào?

Câu 5: Hợp chất hữu cơ A có CTCT thu gọn là CH2=CH-CH2-OH. Đâu là tính chất hóa học của A trong những tính chất sau?

Câu 6: Thổi từ từ V lít hỗn hợp gồm CO và H2 đi qua ống sứ đựng hỗn hợp (CuO, Fe3O4, Al2O3) lấy dư, đun nóng (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%). Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí và hơi, nặng hơn hỗn hợp khí CO và H2 ban đầu là 0,32 gam. Giá trị của V ở đktc là?

Câu 7: Phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp bột gồm BaCO3; BaO; NaCl; BaSO4 nếu cho hỗn hợp vào nước, sau đó sử dụng 2 hóa chất là Na2CO3 và dd HCl dư thì có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

A là hỗn hợp gồm M­2CO3; MHCO3; MCl (M là kim loại hóa trị I trong hợp chất). Cho 43,71 g hỗn hợp A tác dụng hết với  V ml dung dịch HCl 10,52% (D=1,05g/ml) lấy dư thu được dung dich B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

-   Phần 1: phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch KOH 0,8M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.

-  Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng.

Câu 8: Xác định tên kim loại M và % khối lượng mỗi chất trong A?

Câu 9: Tìm m và V?

Đốt cháy a gam chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C,H,O thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là V_{CO_{2}}: V_{H_{2}O}=6:5 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỷ khối hơi của X so với H2 bằng 73.

Câu 10: Tìm CTPT của X?

Câu 11: Để đốt cháy p gam X cần 14,56 lít O2 (đktc). Tính p?

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 7,3 gam X bằng dung dịch KOH thu được một muối và 4,6 gam ancol.  CTCT của X không thể là chất nào trong những chất sau?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mèo Điên 6 12 50% 100.03
2 nguyễn đức dũng 6 12 50% 104.15
3 Jollee Trần 3 5 60% 4.65
4 Trần Đạt 5 12 42% 30.77
5 nguyễn đình lâm 4 12 33% 2.93
6 super naughty 6 12 50% 0.57
7 vũ duy sơn 1 3 33% 3.68
8 Danh Tuấn 1 12 8% 0.53
9 Tuyền Khúc 6 12 50% 15.42
10 Cương Hoàng Vũ Kim 4 12 33% 52.8
11 Vinh Nguyễn 0 1 0% 2.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9