Đề thi vào lớp 10 môn Hóa trường THPT Chuyên Lâm Đồng

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 895

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho khí CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi trong. Sau đó, tiếp tục cho nước vôi trong vào dung dịch vừa tạo thành cho đến dư Cho khí NO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Cho vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2

Có bao nhiêu phản ứng xuất hiện kết tủa:

Câu 2: Thuốc trừ sâu Boocdo được pha chế bằng cách trộn CuSO4 với vôi, hãy viết phương trình hóa học. Để thử thuốc trừ sâu Boocdo, người ta dùng kim loại gì?

Câu 3: Từ các nguyên liệu ban đầu là : quặng pirit, muối ăn, không khí, nước, các thiết bị và các chất xúc tác cần thiết. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế Fe(OH)3 và dung dịch FeCl3, NaHSO4. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra để điều chế 3 chất trên:

Câu 4: Cho sơ đồ phản  ứng sau:

A + H2SO4       \overset{t^{0}}{\rightarrow}        B+ C

B + G   →    E

C + M  →     F

B + C   \overset{xt}{\rightarrow}  A

E + F    \overset{t^{0}}{\rightarrow}   A

Xác định các chất A,B,C,E,F,G,M ( là ký hiệu của chất vô cơ, hữu cơ khác nhau) và viết các phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ trên. Biết rằng A là hợp chất hữu cơ có chứa hai nguyên tử cacbon

Câu 5:                 

 

Bằng phương trình hóa học, hãy tách riêng  từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, SiO2. Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra:

                                       

 

 

Câu 6: Có 5 bình mất nhãn riêng biệt đựng các dung dịch: hồ tinh bột, lòng trắng trứng, saccarozơ, glucozơ, ancol etylic. Cần sử dụng các chất thử nào để phân biệt các chất trên:

Đơn chất của hai nguyên tố X,Y ở điều kiện thường là chất rắn. Số mol X trong 8,4 gam nhiều hơn số mol Y trong 6,4 gam là 0,15 mol. Biết khối lương mol của X nhỏ hơn khối lượng mol của Y là 8 gam.

1.Hãy xác định hai nguyên tố X, Y

2.Nung nóng hỗn hợp chứa 8,4 gam X và 6,4 gam Y tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Tính khối lượng của mỗi chất trong sản phẩm thu được.

Câu 7: Hãy xác định hai nguyên tố X, Y

Câu 8: Nung nóng hỗn hợp chứa 8,4 gam X và 6,4 gam Y tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Tính khối lượng của mỗi chất trong sản phẩm thu được.

Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc).

1.Tìm công thức hóa học của chất khí A.

2. Oxi hóa hoàn toàn 8 lít khí A ( đktc). Sản phẩm thu được hòa tan hoàn toàn vào 85,8 gam dung dịch H2SO4 60%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được.

Câu 9: Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc). 1.Tìm công thức hóa học của chất khí A.

Câu 10: Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc). 2. Oxi hóa hoàn toàn 8 lít khí A ( đktc). Sản phẩm thu được hòa tan hoàn toàn vào 85,8 gam dung dịch H2SO4 60%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được

Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần

-          Phần một, cho tác dụng hết với natri kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc)

-          Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước.

1. Tính khối lượng mỗi chất trong m gam hỗn hợp X. Biết khối lượng phần hai gấp 3 lần khối lượng phần một.

2. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4  đậm đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Câu 11: Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần -          Phần một, cho tác dụng hết với natri kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc) -          Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước. 1.   Biết khối lượng phần hai gấp 3 lần khối lượng phần một.Khối lượng mỗi chất trong m gam hỗn hợp X lần lượt là:  

Câu 12: Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần: -          Phần một, cho tác dụng hết với natri kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc) -          Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước. 2. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4  đậm đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Công Thuận 5 12 42% 1.42
2 Khoa Pham 4 12 33% 16.4
3 phamngoc bao 4 12 33% 2.63
4 Ti Lo 8 12 67% 34.53
5 Phạm Thùy Linh 6 12 50% 8.02
6 Số Pi 5 12 42% 20.45

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9