Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Số Pi

  • - Cần Thơ
  • 87240

Cấp độ thành viên

39
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8285 1138 92%
Môn Lí lớp 12 11585 1754 80%
Môn Hóa lớp 12 11260 1406 90%
Môn Sinh lớp 12 5540 832 78%
Môn Anh lớp 12 13040 1950 82%
Môn Địa lớp 12 0 2 100%
Môn Sử lớp 12 0 9 44%
Tổng cộng: 49710 7091 84%

Comment giao lưu với Số Pi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com