Đề thi vào lớp 10 môn Lý khối PT chuyên lý - ĐHQG Hà Nội đề số 20

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 833

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10km/h và 12 km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp người thứ ba với hai người đi trước là ∆t = 1h. Tìm vận tốc của người thứ ba.

Câu 2: Một chiếc cốc hình trụ, khối lượng m, trong đó chứa một lượng nước cũng có khối lượng bằng m đang ở nhiệt độ t1 = 100C. Người ta thả vào trong cốc một cục nước đá có khối lượng M đang ở nhiệt độ 00C thì cục nước đá đó chỉ tan được 1/3 khối lượng của nó và luôn nổi trong khi tan. Rót thêm vào cốc một lượng nước có nhiệt độ t2 = 400C vào cốc. Khi cân bằng nhiệt thì  nhiệt độ của cốc lại là 100C, còn mực nước trong cốc có chiều cao gấp đôi chiều cao sau khi thả cục đá. Hãy xác định nhiệt dung riêng của chất làm cốc. Bỏ qua sự trao đổi với  môi trường xung quanh, sự dãn nở nhiệt của nước và cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2.103 J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 336.103 J/kg.

Cho mạch điện như hình 1a, vôn kế (V) chỉ 30V. Nếu thay vôn kế bằng ampe (A) kế mắc vào hai điểm M,N của mạch điện trên thì thấy ampe kế chỉ 5A. Coi vôn kế, ampe kế đều là lí tưởng và bỏ qua điện trở các dây nối.

Câu 3: Xác định hiệu điện thế U0 và điện trở R0.

Câu 4: Mắc điện trở R1, biến trở R (điện trở toàn phần của nó bằng R), vôn kế và ampe kế trên vào hai điểm M, N của mạch điện như hình 1b. Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở ta thấy có một vị trí mà tại đó ampe kế chỉ giá trị nhỏ nhất bằng1A và khi đó vôn kế chỉ 12V. Hãy xác định các giá trị R1, R.

Hai thấu kính hội tụ O1 và O2 được đặt sao cho trục chính của chúng trùng nhau. Khoảng cách giữa hai quang tâm của hai thấu kính là a = 45cm. Tiêu cự thấu kính O1, O2 lần lượt là f1 = 20cm, f2 = 40cm (tiêu cự là khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính).

Vật sáng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng vuông góc với trục chính và các quang tâm O1 một khoảng bằng x .

Câu 5: Cho x = 30cm. Hãy xác định vị trí các ảnh và vẽ ảnh (HS tự giải).

Câu 6: Tìm x đề hai ảnh cùng chiều và cao bằng nhau.

Cho mạch điện như hình 3.

U = 60V, R1 = 10Ω, R2 = R5 = 20Ω, R3 = R4 = 40Ω. V là vôn kế lí tưởng. Bỏ qua điện trở các dây nối.

Câu 7: Hãy tìm số chỉ của vôn kế.

Câu 8: Nếu thay vôn kế bằng một bóng đèn có dòng điện định mức là Iđ = 0,4A mắc vào hai điểm P,Q của mạch điện thì bóng đèn sáng bình thường. Hãy tìm điện trở của bóng đèn.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trịnh Hoàng Việt 1 8 13% 1.1
2 Phương Thảo 1 2 50% 2.53
3 Tôi Yêu Việt Nam 2 8 25% 15.87
4 Nguyễn Vũ Trâm Anh 4 5 80% 66.82
5 Kryuu Sento 5 8 63% 30.22
6 Trần Dũng 0 0 0% 0.13
7 ngo the hung 4 8 50% 14.65
8 Danh Tuấn 2 8 25% 0.33
9 Vth Trang 2 2 100% 38.27
10 Lê Thục Oanh 8 8 100% 6.07
11 Quỳnh Vân 0 1 0% 2.3
12 Mai Hoa 0 2 0% 0.37
13 APTX4869 1 3 33% 9.8
14 Nguyễn Nhi 3 7 43% 2.07
15 lê văn quốc huy 0 0 0% 0.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9