Bài 1. Phương pháp bảo toàn khối lượng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Giới thiệu phương pháp + bài 1 đến bài 3

    17:40

  • 2. Bài 4 đến bài 6

    18:21

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Đức Trung
hòa tan hoàn toàn 24,625 g hỗn hợp muối gồm kcl, mgcl2, nacl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd agno3 1,5m. sau phản ứng thu được dung dịch a và kết tủa b. cho 2,4 g mg vào dung dịch a, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn c và dung dịch d. cho toàn bộ chất rắn c vào dung dịch hcl dư. sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn c giảm 1,92 g. thêm dd naoh dư vào dung dịch d, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4 g chất rắn e. tính thành phần phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu.

11:03 - 21/10/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

11:19 - 21/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Giả sử hỗn hợp ban đầu gồm KCl, NaCl và MgCl2 có số mol lần lượt là a, b và c (mol)

⟹ 74,5a + 58,5b + 95c = 24,625 (1)

nAgNO3 = 1,5.0,3=0.45(mol)

* Vì cho 2.4 g Mg vào A, sau phản ứng thấy có chất rắn C ⟹ AgNO3

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl

a    →     a               a              a

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

b      →   b                 b              b

MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

c       →    2c                   c                 2c

⟹ Dd A gồm KNO3 (a mol), NaNO3 (b mol), Mg(NO3)2 (c mol) và AgNO3 (dư)

* C + HCl dư, sau phản ứng thấy mc/rắn giảm 1,92 g.

⟹ nMg phản ứng với AgNO3 là (2,4 – 1,92)/24 = 0,02 mol.

Mg + 2AgNO3 (dư) → Mg(NO3)2 + 2Ag

0,02 → 0,04                    0,02             0,04

⟹ nAgNO3 = a + b + 2c + 0,04 = 0,45 (2)

* dd D gồm KNO3 (a mol), NaNO3 (b mol), Mg(NO3)2 (c + 0,02 mol)

NaOH + Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 +NaNO3

Mg(OH)2 → MgO + H2O

⟹ nMg(NO3)2 trong D = nMgO = c + 0,02 = 0,1 mol. ⟹ c = 0,08 mol (3)

Từ (1)(2)(3) ⟹ a = 0,15 ; b = 0,1 ; c = 0,08

⟹ %KCl = (74,5.0.15.100)/24,625 = 45,4%

⟹ %NaCl = (58,5.0,1.100)/24,625 = 23,8%

⟹ %MgCl2 = 100% - 45,4% - 23,8% = 30,8%

11:25 - 21/10/2020

Nguyễn Đức Trung
Làm sao mà có đc 0,02+c ạ

11:50 - 21/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e
Cô đã trình bày rồi đó em.
A gồm Mg(NO3)2 (c mol) và sau khi Mg phản ứng với AgNO3 tạo thêm 0,02 mol Mg(NO3)2 nữa là tổng: c + 0,02 mol

11:51 - 21/10/2020

Nguyễn Đức Trung
À.Em hiểu r ạ

11:53 - 21/10/2020

Lê Hoàng Tuấn
Cho 1,8 g Ca tác dụng với 2,535 g đ HCL 43,195 phần trăm Tính Vh2 ( có cần đem Ca tác dụng vơi h2o không ạ ?, do em nghĩ ca là kim loại tan )

21:02 - 18/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Ca=0.045 mol

n HCl=0.03 mol

 Ca + 2HCl----> CaCl2 + H2

0.015    0.03                     0.015

Ca + 2H2O ------> Ca(OH)2 + H2

0.03                                           0.03

=>n H2=0.045 => V=1.008l

22:24 - 18/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
1.Cho a gam CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b trong 2 trường hợp.a. Phản ứng thu được kết tủa cực đại. Tính số mol kết tủa.b. Phản ứng thu được kết tủa cực tiểu. Tính số mol kết tủa.2. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A với hỗn hợp khí B. Biết A,B có cùng thể tích và ở cùng điều kiện. A là hỗn hợp 2 chất khí C3H8 và C4H10. B là hỗn hợp gồm 2 chất khí N2 và C2H4.

18:34 - 16/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Em viết lại đề bài từng câu rõ ràng nhé

19:07 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:1.Cho a gam CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b trong 2 trường hợp.a. Phản ứng thu được kết tủa cực đại. Tính số mol kết tủa.b. Phản ứng thu được kết tủa cực tiểu. Tính số mol kết tủa.

19:31 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh: 2. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A với hỗn hợp khí B. Biết A,B có cùng thể tích và ở cùng điều kiện. A là hỗn hợp 2 chất khí C3H8 và C4H10. B là hỗn hợp gồm 2 chất khí N2 và C2H4.

19:31 - 16/10/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Gọi m là khối lượng của C3H8 và C4H10

Ta có : nC3H8=m/44(mol)/nC4H10=m/58(mol)

=> M(A)=(m/44.44+m/58.58)/(m/44+m/58)=50dvc

Gọi m là khối lượng của N2 và C2H4

Ta có : nN2=m/28(mol)/nC2H4=m/28(mol)

=> M(A)=(m/28.28+m/28.28)/(m/28+m/28)=28dvc

Tỉ khối hỗn hợp đối với oxi : dA/B = 50/28=1,786

19:52 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: Em cảm ơn ạ

20:02 - 16/10/2020

Trần Minh Hiếu
chỉ dùng thêm quỳ tím.hãy nhận biết các dd mất nhãn:NaHSO4,Na2CO3,Na2SO3,BaCl2,Na2S.làm giúp e với ạ

22:44 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

quỳ tím có màu tím nên không đổi màu thì vẫn là màu tím đó bạn, do BaCl2 trung tính nhé

22:59 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Tức là không bị đổi màu đó em nên vẫnlà màu tím nhé 

22:58 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Dùng quỳ tím NaHSO4 hoá đỏ; Na2CO3 hoá xanh; Na2SO3 hoá xanh; BaCl2 hoá tím Na2S hoá xanh

Dùng NaHSO4 nhận biết được Na2S tạo mùi trứng thối. Na2SO3 tạo khí có mùi hắc. Còn Na2CO3 là không màu 

22:46 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nhúng giấy quỳ tím vào từng mẫu thử

đỏ: NaHSO4

xanh: Na2CO3, Na2SO3 => N1

không đổi màu: BaCl2,Na2S    => N2

cho NaHSO4 vào các dd ở N2=> dd BaCl2 tạo kết tủa, dd Na2S tạo khí mùi trứng thối H2S

cho NaHSO4 vào 2 dd N1 , dd thu được khí không màu không mùi là Na2CO3, khí không màu mùi hắc là Na2SO3

 

22:49 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:Na2S sang màu xanh chứ nhỉ?

22:51 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi BaCl2 có tác dụng với Na2S được k ạ?cho e xin PTHH(nếu có)

22:29 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Trong bảng tính tan của sách giáo khoa nâng cao thì BaS là chất dễ tan không hề bị phân tích 

22:44 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Trong dung dịch chỉ có sự tương tác giữa các ion mà S2- không mặc dù là bazo nhưng không có axit thì nó không thể đẩy khí ra được em nhé

22:43 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

em xem lại bảng tính tan trong bảng tuần hoàn nhé, thì sẽ thấy BaS là chất bị phân tích trong nước => tạo Ba(OH)2 và H2S => có xảy ra nhé

22:43 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Không em nhé nó không có tạo kết tủa 

22:30 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

BaCl2 + Na2S + 2H2O → 2NaCl + Ba(OH)2 + H2S

22:30 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi muối axit đổi màu quỳ tím thành gì ạ

22:18 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Tuỳ trường hợp em nhé. Thực chất là sẽ thiên do môi trường của dung dịch 

22:21 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Thành màu đỏ em nhé

22:19 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:tất cả các muối hay tuỳ trường hợp ạ

22:20 - 10/10/2020

Nguyễn Thu Hiền
Giải cụ thể bài 6 giúp e với

13:11 - 29/09/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.

Đặt công thức chung của 2 kim loại là M, hóa trị chung là x

Khối lượng mỗi phần là: 1,24/2 = 0,62 (g)

+ Phần 1:  PTHH: 4M + xO2 → 2M2Ox (1)

Bảo toàn khối lượng ta có:

    \({m_M} + {\rm{ }}{m_{{O_2}}} = {\rm{ }}{m_{{M_2}{O_n}}}\)

⟹ 0,62 + mO2 = 0,78

⟹ mO2 = 0,78 - 0,62 = 0,16 (g) → nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 (mol)

Theo PTHH (1): \({n_M} = \dfrac{4}{x}.{n_{{O_2}}} = \dfrac{4}{x}.0,005 = \dfrac{{0,02}}{x}(mol)\)

+ Phần 2: PTHH: 2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2↑ (2)

Theo PTHH (2): \({n_{{H_2}}} = \dfrac{x}{2}.{n_M} = \dfrac{x}{2}.\dfrac{{0,02}}{x} = 0,01\,(mol)\)

→ VH2(đktc) = nH2.22,4 = 0,01.22,4 = 0,224 (lít)

Theo PTHH (2): nH2SO4 = nH2 = 0,01 (mol)

BTKL ta có: mM + mH2SO4 = mmuối + mH2

→ 0,62 + 0,01.98 = mM2(SO4)x + 0,01.2

→ mM2(SO4)x = 1,58 (g)

13:37 - 29/09/2020

Nguyễn Thu Hiền
@GV - Nguyễn Thị Linh: em cảm ơn, cô giảng dễ hiểu còn thầy thì chỉ nói sương sương nên ko hiểu cho lắm

13:49 - 29/09/2020

Nguyễn Thu Hiền
Sao nM( ở pt1) lại bằng nM(ở pt2 ) z cô

13:54 - 29/09/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.
Vì khối lượng hai phần là bằng nhau

13:55 - 29/09/2020

Nguyễn Thu Hiền
Câu 1: Trình bày cách làm của c1 giúp em với...em bt làm nhưng ko bt cách trình bày

13:30 - 28/09/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.

KL + 2HCl → muối + H2

        0,08               0,04 (mol)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

\({m_{KL}} + {m_{HCl\;}} = {m_{muoi}} + {m_{{H_2}}}\)

2,175 + 0,08.36,5 = mmuoi + 0,04.2

⟹ mmuoi = 5,015 gam.

13:45 - 28/09/2020

Nguyễn Thu Hiền
Dạ e cảm ơn cô

14:03 - 28/09/2020

Nguyễn Thu Hiền
Cô ơi ý e là cách 1 của câu 1 á

14:04 - 28/09/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.
Cách 1 trình này như sau nhé.

KL + 2HCl → Muối clorua + H2

Ta có muối clorua có dạng như sau: MClx

⟹ mmuoi = mKL + mCl.

Từ PTHH ta có nCl(muối) = nHCl = 2\({n_{{H_2}}}\)= 0,08 mol.

Vậy mmuoi = 2,175 + 0,08.35,5 = 5,015 gam.

14:15 - 28/09/2020

phamtueminh
Cô ơi ! Để thi chuyên hóa phải học chắc những phần nào ạ?

15:02 - 26/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, để thi chuyên, trước hết em cần nắm vững kiến thức cơ bản trong sách. chú trọng thêm về việc hoàn thành các dãy phương trình phản ứng,  và đặc biệt là phương pháp giải bài tập phần hữu cơ và vô cơ.

15:17 - 26/09/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho em hỏi bài số 6 tính mSO4 hay mM2(SO4)x

22:46 - 24/09/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

Vì 2 phần bằng nhau

Mà tỉ lệ mol pư vs o2= tỉ lê mol pư vs h2so4

Nên nh2so4=no2=> nO42-

mM2(SO4)x=mM+ mso42-

22:54 - 24/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

m muối = m M+ m SO4

n SO4 = nH2=0.01 mol

m M=0.62g

22:54 - 24/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

m muối = m M + m gốc SO4 nhé em. Mà số mol gốc SO4- ta tìm được dựa vào số mol H2

22:54 - 24/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

m  muối tức là m M2(SO4)x nhé

22:47 - 24/09/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

mM2(SO4)x e nhé

22:47 - 24/09/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho e hỏi bài 5 cho 2.24l CO để lm j vậy ạ

21:48 - 24/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

Đề cho để mình biết CO dư.

Ta tính được nCO = n CO2 = 0,05

 

21:56 - 24/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

không cần thiết lắm đâu bạn nhé, mình không cần để ý đến nó đâu nhé, 

21:54 - 24/09/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho em hỏi kq của bài 3 ạ

20:41 - 24/09/2020

Phạm Tú Giang
dạ vì sao nguyên tử khối lại bằng khối lượng mol vậy ạ

21:33 - 14/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Khoong có gì nhé

22:02 - 14/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

Hai cái đó là một bạn nhé ^^

21:33 - 14/09/2020

Phạm Tú Giang
dạ phải giải thích vì sao ấy ạ

21:53 - 14/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Vì nó là 1 em nhé nguyên tử khối thực ra tính theo đơn vị g/mol nên gọi là khối lượng mol

21:59 - 14/09/2020

Phạm Tú Giang
dạ em cả ơn nhiều ạ

22:02 - 14/09/2020

Nghia Nguyen
cho em hỏi cần bao nhiêg g KOH va bao nhiêu g dd KOH 10/100 để được 180g ddKOH 20/100 chỉ dùm em em cảm ơn

16:06 - 12/09/2020

ĐỖ THỊ TRÂM OANH
thầy ơi, thầy giải thích giúp em để em phân biệt rõ được HÓA TRỊ và SỐ OXI HÓA ạ, em cảm ơn.

15:57 - 12/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Hoá trị là thể hiện số liên kết hoá học còn số oxi hoá là của 1 nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử , nếu giả định rằng mọi liên kết trong phân tử đều là liên kết ion

14:25 - 13/09/2020

ĐỖ THỊ TRÂM OANH
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: em ko vào được link này ạ

14:21 - 13/09/2020

phamtueminh
Cô ơi ! Câu 4 đáp án phải là 6,1 chứ ạ

15:37 - 10/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Câu 4 đáp án a= 34,5-6,4=28,1 nhé 

15:41 - 10/09/2020

Nguyễn Đức Trung
Hòa tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm và oxit của nó vào H2O được dd B.Cô cạn dd B ta được 22,4gam hidroxit khan.Tên kim loại là gì?

12:57 - 04/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Quy hỗn hợp toàn là R 

Ta có: \(n_{hh}< \frac{17,2}{R}\) 

Tăng giảm khối lượng ta được \(n_{R}=0,30588\) 

\(\Rightarrow R< 56,23\)

Quy hỗn hợp toàn là R2O

Ta có: \(n_{hh}> \frac{17,2}{2R+16}\)

Tăng giảm khối lượng ta được \(n_{R_2O}=0,28889\)

\(\Rightarrow R> 21,769\)

Do đó R là Na hoặc K

 

 

13:17 - 04/09/2020

Đỗ Đức Nhật
Cho 2,54g hỗn hợp Y gồm 3 oxit FeO, MgO, Al2O3­ tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,2M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là giúp e với ạ

13:47 - 28/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em nH2SO4= 0,2.0,3=0,06 mol chứ em 

14:18 - 29/08/2020

Đỗ Đức Nhật
Tìn mH2O kiểu j ạ

13:51 - 28/08/2020

GV Hóa - Nguyễn Thu Hiền

Chào em,

Viết PTHH ra em sẽ thấy nH2O = nH2SO4 = 0,06 mol.

13:52 - 28/08/2020

Đỗ Đức Nhật
@GV Hóa - Nguyễn Thu Hiền:tại sao lại bằng ạ. Em thấy mỗi oxit tác dụng vs h2so4 lại ko có cách cân bằng giống nhau nên ko bằng nhau chứ ạ

14:08 - 28/08/2020

GV Hóa - Nguyễn Thu Hiền

PTHH: FeO + H2SO4 => FeSO4 + H2O

           MgO + H2SO4 => MgSO4 + H2O

           Al2O3 + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2O

Cả 3 phương trình hệ số của H2SO4 và nước đều bằng nhau nên nH2SO4 = nH2O.

14:10 - 28/08/2020

Đỗ Đức Nhật
tại sao bài 6 khi tìm đc số mol của H2 rồi thì suy ra đc sô mol của H2SO4 luôn thì nhanh hơn mà sao thầy lại tình cách khác ạ

10:28 - 24/08/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

Cách 1: Theo phương trình, nH2SO4 = nH2 = 0,01 mol

BTKL: m muối = mKL + mH2SO4 - mH2 = 0,62 + 0,01.98 - 0,01.2 = 1,58g

Cách 2: 

nSO4 2- = nH2SO4 = nH2 = 0,01 mol

m muối = mKl + mSO4 2- = 0,62 + 0,01 . 96 = 1,58 g

10:42 - 24/08/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

"2.0,005.22,4" là thể tích của H2 thu được. Còn "0,62+0,01.96" là khối lượng của muối thu được em nhé!

10:37 - 24/08/2020

Đỗ Đức Nhật
nhưng 2 cách lại có đáp án khác nhau mặc dù là đúng ạ

10:29 - 24/08/2020

Phúc Thiện Lợi
bai 5 cho 2,24 lit khi CO (dktc)???

21:19 - 22/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Đúng rồi em đề bài rõ dàng mà

21:20 - 22/08/2020

Phúc Thiện Lợi
bai 3 m h2so4 = 0,03 * 98

21:00 - 22/08/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

mH2SO4 = 98. 0,03 mới đúng, nhưng thầy nhân nhầm với 96 rồi đó bạn

11:22 - 29/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

À rồi chắc đoạn đó thầy nhầm nhé em em tự sửa vào bài của mình nhé!

21:02 - 22/08/2020

Trần Minh Hiếu
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:đúng r mà

22:22 - 26/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Thầy nhân với 96 mà em

22:23 - 26/08/2020

Mod_Nhật Loan

em đúng rồi nhé

22:23 - 26/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
cho bột sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư H2SO4 2M thu được dd A trong đó nồng độ mol của FeSO4 và H2SO4 dư bằng nhau.a,Tính nồng độ mol của muối sắt và H2SO4 dư trong dd A. b, tính thể tích dd NaOH 2M cần để tác dụng hết với 200ml dd A

08:10 - 15/08/2020

Mod_Nhật Loan

a; Gỉa sử VddH2SO4 bđ=1l=>nH2SO4 bđ=2 mol

Fe+H2SO4--->FeSO4+H2

x--->x---------->x

Vì''nồng độ mol của FeSO4 và H2SO4 dư bằng nhau''=>nFeSO4=nH2SO4 dư<=>x=2-x=>x=1 mol

=>CM(H2SO4 dư)=CM(FeSO4)=1/1=1M

b; 200ml dd A có nH2SO4 dư=nFeSO4=0,2.1=0,2 mol

H2SO4+2NaOH-->Na2SO4+2H2O

0,2------>0.4

FeSO4+2NaOH--->Fe(OH)2+Na2SO4

0,2------>0,4

=>tổng nNaOH=0,8=>VddNaOH=0,4l

 

 

08:43 - 15/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
hòa tan m g Na vào trong 200ml dd HCl 1M. Sau phản ứng kết thúc thu được 6.72l khí H2 (đktc) và dd R. a, tìm m b,tìm nồng độ mol/l dd R. Biết thể tích dd không thay đổi bao nhiêu.

17:29 - 14/08/2020

GV Hóa - Nguyễn Thu Hiền

nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol.

nHCl = 0,2.1 = 0,2 mol.

PTHH: Na + 2HCl → NaCl + H2      (1)

           0,1  ←  0,2 →     0,1→ 0,1

             2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (2)

              0,4       ←              0,4 ← 0,2

⟹ dung dịch R: NaCl: 0,1 mol; NaOH: 0,4 mol.
a. nNa = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol ⟹ m = 0,5.23 = 11,5 g.

b. CNaCl = 0,1/0,2 = 0,5M;  CNaOH = 0,4/0,2 = 2M

17:38 - 14/08/2020

Thiên Thiên
Cho 16g hh A gồm 4 kim loại : Mg ,Al,Cu,Ag vào dd H2SO4 dư còn lại 7g chất rắn ko tan và thu được 10,08 l H2 đktc .Lọc lấy chất rắn ko tan đem đốt trong kk tới hoàn toàn thì thể tích kk cần dùng là 1,4 l ở đktc (GT phản ứng xảy ra vs hiệu suốt phản ứng 100% và trong kk chiếm 20% ở thể tích )Tính %mCu ,Ag

21:22 - 04/08/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Khi cho các kim loại trên vào H2SO4 loãng thì chỉ có Mg và Al phản ứng; Cu và Ag không phản ứng nên chất rắn không tan là Cu, Ag. Khi cho chất rắn tác dụng với không khí thì chỉ có Cu phản ứng; Ag không phản ứng

=> m chất rắn = m(Ag,Cu) = 7 gam

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 (1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

2Cu + O2 → 2CuO (3)

Vkk = 1,4 lít => VO2 = 1,4.20% = 0,28 lít => nO2 = 0,0125 mol

Theo PTHH (3) => nCu = 2nO2 = 2.0,0125 = 0,025 mol

=> mCu = 0,025.64 = 1,6 gam => %mCu = (1,6/16).100% = 10%

=> mAg = 7 – 1,6 = 5,4 gam => %mAg = (5,4/16).100% = 33,75%

19:09 - 08/08/2020

Thiên Thiên
Hòa tan hoàn toàn 26 g một kim loại hóa trị (II) vào 200 g dung dịch HCl 21,9% đến khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 l khí H2 ( đktc) a.Xác định kim loại đã phản ứngb.Tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứngc.Dẫn toàn bộ lượng khí trên qua 40 g CuO nung nóng thu được 35,2 g chất rắn .Tính hiệu suốt phản ứng Cô giúp e câu c ạ .Câu a em tìm được Zn

21:17 - 01/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Em tham khảo trong tài liệu này nhé

https://hoahoc247.com/hoa-tri-va-so-oxi-hoa-a2370.html

15:59 - 12/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

các bước làm đúng nhưng mod thấy số liệu sao sao á

21:33 - 04/08/2020

Thiên Thiên
đề đúng ko sai đâu ạ

22:01 - 04/08/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

oce e

22:08 - 04/08/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Các em xem lời giải phần c nhé!

09:35 - 05/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
ở câu 5 sao dữ kiện 2.24l khí đktc của CO không dùng thế ạ ?

10:16 - 01/08/2020

Mod_Nhật Loan

Không cần dùng đến vì đề cho hh khí=> CO dư. Cho hh khí vào Ca(OH)2 thì chỉ có CO2 pư=>k cần tính nCO dư.

11:58 - 01/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
ở bài 1 ấy ạ sao HCl thầy phân tích thành H2 mà Cl sao không phân tích thành Cl2 luôn ạ ?

16:12 - 31/07/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vì sau phản ứng thì H của HCl biến thành khí H2, còn Cl của HCl biến thành gốc Cl trong muối chứ không phải biến thành khí Cl2.

Vậy nên HCl = 1/2 H2 + Cl em nhé!

16:16 - 31/07/2020

Dương
Trộn lẫn 16g CuO vào 142g HNO3 6,3%.Xđịnh C% các chất trong dd nhận đc? Giúp em với ~~~

14:08 - 28/07/2020

Nguyễn Thùy Linh
hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho CO qua 7.12g X nung nóng, sau 1 thời gian thu được 6.48g hỗn hợp chất rắn Y và hh khí Z. Mặt khác nếu hòa tan hoàn toàn Y trong đ H2SO4 đặc nóng dư, thu được a mol khí SO2(sp khử duy nhất ) và đ chứa 18g muối. Dẫn toàn bộ hh khí Z và a mol khí SO2 trên vào 1 lít dd hỗn hợp Ba(OH)2 0.02M và NaOH 0.062M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m g kết tủa. Giá trị của m là gì ? cô giải giúp em với ạ.

12:54 - 26/07/2020

Nguyễn Thùy Linh
hỗn hợp X gồm AO va B2O3 (A, B ) là hai kim loại trong dãy hoạt động hoá học) chia 36 g X thành hai phần bằng nhauP1: để hoà tan hết phần một cần dùng 350 ml dung dịch HCL 2mcho luồng khí co dư đi qua P2 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,2 g chất rắn yxác định công thức các hợp chất trên tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất có trong X

07:46 - 24/07/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !