Bài 2. Phương pháp tăng giảm khối lượng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Câu 1 đến câu 2

    19:35

  • 2. Câu 3 đến câu 7

    22:02

Hỏi đáp và thảo luận

Dũng
Giúp em với ạ, giải thích luôn giúp em tại sao ở TN1 Al dư nữa ạ

15:49 - 18/10/2020

Dũng
Hỗn hợp A gồm Na và Al. Cho m (g) A vào nước dư thì thu được 0,25 mol H2, cho m (g) A vào NaOH dư thu được 0,4 (mol) H2. Tính m

15:50 - 18/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e

* TH1: nAl > nNa

TN1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

   a           →           a          a/2             (mol)

2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

   a   ←  a                                →       1,5a       (mol)

⟹ 0,5a + 1,5a = 2a = 0,25 ⟹ a = 0,05 mol.

TN2:

2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

4/15                            ←                       0,4     (mol)

Vậy m = 0,05.23 + 27.4/15 = 8,35 gam.

* TH2: nAl ≤ nNa

TN1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

   b           →           b          b/2                        (mol)

2Al    + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

4/15   →  4/15                                →   0,4     (mol)

⟹ loại. Do số mol H2 ở TN1 chỉ có 0,25 mol.

TN2:

2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

4/15                            ←                       0,4     (mol)

08:36 - 19/10/2020

Nguyễn Đức Trung
C là dd H2SO4 nồng độ xM,D là dd KOH nồng độ yM.Trộn 200ml dd Có với 300ml dd D thư được 500 ml dd E.Để trung hoà 100ml dd E cần dùng 40ml dd H2SO4 1M.Mặt khác trộn 300ml dd C với 200ml dd D,thu đc 500ml dd F.Xác định X,y biết rằng 100ml dd F p/ứ vừa đủ với 2,04g Al2O3

07:18 - 13/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
https://hoidap247.com/cau-hoi/1020619
Em truy cập vào link để tham khảo đáp án nhé. Có gì thắc mắc em có thể để lại câu hỏi

08:13 - 13/10/2020

Nguyễn Thu Hiền
Cho e hỏi ở câu 4 có thể cân bằng pt theo cách khác đc ko ạ

13:58 - 05/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.
Ý em là em định cân bằng như thế nào?

14:00 - 05/10/2020

Nguyễn Thu Hiền
FexOy mình có thể gọi là Fe2Oy đc ko ạ

14:18 - 05/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Không em nhé. Vì nếu oxit là Fe3O4 thì gọi như em là không đúng rồi.

14:19 - 05/10/2020

Nguyễn Thu Hiền
Dạ em cm

14:22 - 05/10/2020

Nguyễn Thu Hiền
Cho e hỏi ở câu 2 chưa bt được số mol phản ứng sao tìm đc khối lượng tăng z

11:18 - 04/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Mình tìm được khối lượng tăng theo V1 và V2 đó em . Còn không ra đc giá trị cụ thể em nhé 

11:33 - 04/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 2 cốc (1) và (2) đều chứa dung dịch HCl dư Khối lượng 2 cốc dung dịch bằng nhau Cho 100g MgCO3 vào cốc (1) cho 100g BaCo3 vào cốc (2) khi phản ứng xong đem 2 cốc dung dịch thu được cân Hỏi khối lượng 2 cốc bằng nhau hay khác nhau nếu khác cốc nào nhẹ hơn

10:40 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 2 cốc (1) và (2) đều chứa dung dịch HCl dư Khối lượng 2 cốc dung dịch bằng nhau Cho 100g MgCO3 vào cốc (1) cho 100g BaCo3 vào cốc (2) khi phản ứng xong đem 2 cốc dung dịch thu được cân Hỏi khối lượng 2 cốc bằng nhau hay khác nhau nếu khác cốc nào nhẹ hơn

10:40 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 2 cốc (1) và (2) đều chứa dung dịch HCl dư Khối lượng 2 cốc dung dịch bằng nhau Cho 100g MgCO3 vào cốc (1) cho 100g BaCo3 vào cốc (2) khi phản ứng xong đem 2 cốc dung dịch thu được cân Hỏi khối lượng 2 cốc bằng nhau hay khác nhau nếu khác cốc nào nhẹ hơn

10:40 - 03/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.

* Cốc 1:

MgCO3 có số mol 1,19 mol.

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

1,19                         →            1,19                 (mol)

⟹ mtăng  = \({m_{MgC{O_3}}} - {m_{C{O_2}}}\) = 47,64g.

* Cốc 2:

BaCO3 có số mol 0,508 mol.

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

0,058                         →       0,058                  (mol)

⟹ mtăng  = \({m_{BaC{O_3}}} - {m_{C{O_2}}}\) = 77,66g.

Vậy sau cho muối, cốc 1 nhẹ hơn cốc 2

10:52 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 2 cốc (1) và (2) đều chứa dung dịch HCl dư Khối lượng 2 cốc dung dịch bằng nhau Cho 100g MgCO3 vào cốc (1) cho 100g BaCo3 vào cốc (2) khi phản ứng xong đem 2 cốc dung dịch thu được cân Hỏi khối lượng 2 cốc bằng nhau hay khác nhau nếu khác cốc nào nhẹ hơn

10:40 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 2 cốc (1) và (2) đều chứa dung dịch HCl dư Khối lượng 2 cốc dung dịch bằng nhau Cho 100g MgCO3 vào cốc (1) cho 100g BaCo3 vào cốc (2) khi phản ứng xong đem 2 cốc dung dịch thu được cân Hỏi khối lượng 2 cốc bằng nhau hay khác nhau nếu khác cốc nào nhẹ hơn

10:40 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 12.4gam hổn hợp Al,Zn,Cu vào cốc HCl 14,6% vửa đủ Phản ứng xong đem cả cốc cân thấy nặng hơn axit ban đầu 11.9gam sau đó đem lọc dung dịch thu được chất rắn nặng 3,2 gam Câu a) tính số gam mỗi kim loại trong hổn hợp đầu Câu b) tính nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng

10:20 - 03/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.

a, Sau lọc thu được chất rắn là Cu ( không phản ứng) ⟹ mCu = 3,2g.

Gọi số mol Al và Zn lần lượt là x và y mol.

⟹ 27x + 65y = 12,4 – 3,2 = 9,2 (1).

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  x  →   3x                       1,5x             (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 y  →  2y                       y                    (mol)

Phản ứng xong đem cả cốc cân thấy nặng hơn axit ban đầu 11.9 gam

⟹ mtăng = mKL - mkhí

⟹ 11,9 = 12,4 – 2.(1,5x + y)        (2).

Từ (1)(2) ⟹ x = y = 0,1 mol.

⟹ mAl = 2,7g và mZn = 6,5g.

b, mHCl = 0,5.36,5 =  18,25g.

⟹ mdd(HCl) = 125g.

⟹ mdd (sau phản ứng) = 12,4 + 125 – 3,2 – 0,25.2 = 133,7g.

C% (AlCl3) = 9,985%.

C% (ZnCl2) = 10,172%.

10:32 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 tạo ra 1,5l khí CO2 cho toàn bộ CO2 này vào 468g dd Ba(OH)2 1M có khối lượng riêng là 1,17 g/ml a)tính m gam b) tính nồng độ châts tan có trong dd thu được bt ràng trong điều kiện thí nghiệm không khí có kl riêng là 1.45 gam/lit

04:52 - 03/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.
Em xem lại đề bài giúp cô nhé. Có nhiều chỗ chưa rõ ràng

08:32 - 03/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho 6.6g hổn hợp Mg và MgCO3 tan hết trong dd HCl 7,3% phản ứng xong thấy kl dd thu được tăng 4.2g so với ban đầu. Câu a tình phần trăm mỗi chất trong hổn hợp đầu . Câu b tính C% chất tan dd sau phản ứng biết axt là vửa đủ

11:35 - 02/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.

a, Gọi số mol của Mg và MgCO3 là x và y mol.

mhh = 24x + 84y = 6,6 (1).

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Ta có mdd tăng = mhh - mkhí

⟹ 4,2 = 6,6 – 2x – 44y (2).

Từ (1)(2) ⟹ x = 0,1 và y = 0,05.

Vậy trong hh kim loại có Mg 2,4g chiếm 36,36% và MgCO3 chiếm 63,64%.

b, Số mol HCl là 0,3 mol ⟹ mct = 10,95g.

⟹ mdd (HCl) = 150g.

⟹ mdd (sau pứ) = 6,6 + 150 – 0,1.2 – 0,05.44 = 154,2g.

Vậy C% ( MgCl2) = (14,25/154,2).100% = 9,24%.

11:51 - 02/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho e hỏi cái 2x và 44y là j vậy ạ

12:32 - 02/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e.
Khối lượng của H2 và CO2 e nhé

12:59 - 02/10/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho em cách trình bày bài 6 theo phương pháp tăng giảm kl đi ạ

18:24 - 27/09/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Nhận thấy ở cả hai phương trình có sự thay thế muối clorua cho muối cacbonat.

Cứ 1 mol muối cacbonat → tăng 11g chất rắn sau pứ.

Theo đề bài ta có khối lượng chất rắn sau pứ tăng lên là 3,39 – 3,06 = 0,33g.

⟹ Số mol muối cacbonat là \(\frac{{0,33.1}}{{11}} = 0,03\)mol.

⟹ \({n_{C{O_2}}}\)= nmuốicacbonat = 0,03mol.

Vậy V = 0,03.22,4 = 0,672(l).

08:15 - 28/09/2020

Nguyễn VĂn Tấn Phát
cho em cách trình bày bài 7 ạ

17:52 - 27/09/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

AgNO3 + KCl --> AgCl + KNO3

                 x           x                    (mol)

AgNO3 + KBr --> AgBr + KNO3

                 y            y                    (mol)

Ta có hpt:

74,5x + 119y = 6,25 (1)

143,5x + 188y = 10,39 (2)

từ (1) và (2) => x =0,02 ; y = 0,04 (mol)

 

17:56 - 27/09/2020

Phạm Nhi Anh
Cho e hỏi câu này làm như nào ạ: cho 2 cốc đựng 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng =. Sau đó làm TN như sau: -Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl-Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4Cân ở vị trí thăng =. Tính m? (Cho biết các pư xảy ra hoàn toàn và Na2CO3 +HCl --> NaCl +H2O +CO2)

21:02 - 23/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Na2CO3= 0.24 mol => nCO2=0.24 mol

=> m dd 1 thay đổi = m bđ +m Na2CO3 - mCO2= m + 14.88 g   (1)

PT: 2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow \) Al2(SO4)3   + 3H2

      a                                                                        1.5a     MOL

=> m  dd2 thay đổi = m + mAl -m H2=m +27a-1.5ax2=m+24a g (2)

(1),(2) => 14.88=24a=>a=0.62 mol=> mAl=16.74g

21:08 - 23/09/2020

Phạm Nhi Anh
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang: Chỗ m dd 1 thay đổi là trừ đi m CO2 phải không cô vs lại từ pt (1) và (2) cô lấy 2 cái đấy trừ đi cho nhau hay là như nào ạ?

22:02 - 23/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

xin lỗi bạn,mình nhầm nhé,

vì 2 cân spu thăng bằng nên cho 2 pt 1 và 2 bằng nhau nhé

22:16 - 23/09/2020

Phạm Nhi Anh
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang: À ok r ạ, e hiểu r, thanks cô.

12:55 - 24/09/2020

Nguyễn Đức Trung
Thầy cô giúp em câu này với ạ

12:26 - 17/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Nếu đề bài là nung trong chân không thì mới tính được nhé.

15:10 - 17/09/2020

Nguyễn Đức Trung
Hỗn hợp X gồm CuSO4 ,FeSO4,Fe2(SO4)3 có 20 % khối lượng nguyên tố S. Lấy 64 g hỗn hợp hòa tan hoàn toàn trong nước , sau đó thêm dung dịch NaOH loãng cho đến dư , phản ứng xong lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn .

12:26 - 17/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Hình như đề thiếu em ạ. Nếu câu này có các phương án A, B, C, D cho cô xin nhé.

13:40 - 17/09/2020

Nguyễn Đức Trung
Câu này tự luận vậy thôi cô ạ

13:51 - 17/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vậy thì không giải được rồi em ạ. Cô thấy 1 bài trên mạng tương tự như này:

Hỗn hợp A gồm CuSO4 , FeSO4 và Fe2(SO4)3 có % khối lượng cuả S là 22%. Lấy 50 gam hỗn hợp A hòa tan trong nước, thêm vào dung dịch thu được lượng NaOH dư, kết tủa thu được đem nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu chất rắn B. Khử B hoàn toàn bằng CO thu được m gam hỗn hợp Cu, Fe. Viết các phản ứng xảy ra? Tính m.

--------------------

Ps: Bài này thì giải được em ạ

13:54 - 17/09/2020

Võ Minh Hoàng
Ad ơi! Câu 4 trong clip bài giảng ta áp dụng bảo toàn khối lượng được không ạ? Nếu được Ad cho em xin lời giải. Em cảm ơn!

13:44 - 15/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Được em nhé
-----------------

Đặt nHCl = x mol

Bảo toàn nguyên tố H:

2HCl → H2O

x mol →  0,5x mol

BTKL ta có:    mFexOy + mHCl = mmuối + mH2O

⇔                    16 + 36,5x = 32,5 + 18.0,5x

⇔                    x = 0,6

⟹ CM dd HCl = n : V = 0,6 : 0,12 = 5M

14:15 - 15/09/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi phần lời giải câu 10 trong phần thi online họ làm sai phải không ạ.cái chỗ m giảm=mCu-mZn-mFe ý ạ.nếu giảm thì sản phẩm phải nhỏ hơn chất tham gia chứ ạ

16:17 - 05/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, em có thể tóm tắt lại đề bài cho Admin được không nhỉ để ad giải đáp?

16:19 - 05/09/2020

Trần Minh Hiếu
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung:https://tuyensinh247.com/bai-tap-425547.html

16:24 - 05/09/2020

Trần Minh Hiếu
ID:425540 cũng giải sai phải không ạ.0,1V2 mol+0,2V2 mol=> khối lượng tăng 192.0,2V2=38.4V2(g) chứ

13:57 - 04/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

Bạn cho mình xin link của câu hỏi đó với ạ

13:59 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
@ Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên:https://images.tuyensinh247.com/protected/learning/examonline/2020/0807/TS247_DT_thi_online_phuong_phap_tang_giam_khoi_luong_51461_1596755468.pdf?expires=1599201019&md5=wzuYWsXPKCaabqhh8TjO1w

14:22 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
câu 4 ạ

14:22 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
https://images.tuyensinh247.com/protected/learning/examonline/2020/0807/TS247_DT_thi_online_phuong_phap_tang_giam_khoi_luong_51461_1596755468.pdf?expires=1599201019&md5=wzuYWsXPKCaabqhh8TjO1w

14:22 - 04/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên
Link bị lỗi mất rồi bạn ơi :(

14:23 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi câu 2 trong bài thi online pp tăng giảm KL sai ở chỗ số mol CuSO4 còn lại phải không ạ?

13:28 - 04/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

À, vậy chắc file chưa cập nhật em ạ. Để cô sửa lại file nhé!

14:44 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:e xin lỗi ID là 425539 ạ

13:49 - 04/09/2020

Trần Minh Hiếu
các mod trả lời đi

14:22 - 04/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Uhm, bài giải có ghi là "nCuSO4 = nCuSO4 bđ - nCuSO4 pư = 0,15 - 0,02 = 0,13 (mol)" rồi đó em.

14:25 - 04/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Link câu hỏi đây nha: https://tuyensinh247.com/bai-tap-425539.html

14:25 - 04/09/2020

Nguyễn Nhân
Nhúng 1 thanh sắt và kẽm vào cùng 1 cốc chứa 500ml dd cuso4. Sau 1 thời gian lấy 2 thanh kim loại ra khỏi cốc thì mỗi thanh có thêm Cu bám vào, khối lượng dd trong cốc giảm 0,22 gam. Trong dd sau phản ứng nồng độ ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ feso4. Thêm dd naoh dư vào cốc, lọc kết tủa rồi nung ngoài không khí đến m ko đổi thì thu đv 14,5 g chất rắn. Tính m Cu bám trên mỗi thanh kim loại và Cm cuso4 ban đầu

08:27 - 31/08/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

 

nCuSO4 ban đầu = x + 2,5 x + a = 0,04 + 2,5.0,04 + 0,14125 = 0,23125 mol

CM CuSO4 ban đầu = 0,23125 / 0,5 =0,5625 M  

10:50 - 31/08/2020

Nguyễn Nhân
Ngâm 1 miếng sắt vào 320 gam dd cuso4 10%. Sau khi tất cả đồng bị đẩy ra khỏi dd cuso4 và bám hết vào miếng sắt thì khối lượng miếng sắt tăng lên 8%. Xác định khối lượng miếng sắt ban đầu. Giải nhanh giúp ạ !

21:03 - 30/08/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n\(_{CuSO_{4} dd}\)=0.2 mol

suy ra số mol Fe tham gia phản ứng là 0.2 mol

Vậy khối lượng miếng sắt tăng lên là 0.2x64-0.2x56=1.6 gam

khối lượng miếng sắt ban đầu là 1.6/(8%)=20 gam 

 

 

 

 

21:07 - 30/08/2020

Mod_Nhật Loan

nCuSO4 bđ=(320.10%)/160=0,2 mol

Fe+CuSO4-->FeSO4+Cu

0,2<--0,2------------->0,2

m miếng sắt tăng=mCu-mFe pư=0,2.64-0,2.56=1,6g

=>m miếng sắt bđ=1,6/8%=20g

21:05 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
câu 3 cũng có phải là sai lp ạ??

10:08 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chị không thấy bài giải nhưng nAgNO3= 0,1V2 là đúng rồi em nhé 

12:00 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:nó ghi là V2(lít) dd AgNo3 0,1M thì nAgNO3 phải là V2.0,1 molchứ ạ sao lời giải lại thành 0,2.v2mol ???

10:31 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

đây em.

10:46 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:e hỏi câu 3 bài tập áp dụng tiến hành 2 thí nghiệm .TN1 cho mg bột Mg dư vào V1(lít) dd Cu(NO3)2 1M.TN2 cho mg bột Mg vào dư vào dd AgNO3 0,1M. sau pư chất rắn thu dc bằng nhau >so sánh giá trị v1 và v2 đáp án bị sai hay s ấy

10:51 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em nAgNO3=0,1V2 em nhé 

11:37 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
câu 2 bài tập áp dụng bị sai pk ạ sao feso4 tạo dc có 0,02 mol mag cuso4 pu là 0,1 mol

08:21 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Vậy thì giải sai rồi em nhé 

12:02 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Đây à em?

 

10:32 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:ko ạ em đang hỏi caau2 trong bài tập áp dụng cho một cái đinh sắt nhúng vào 100ml dd CuSO4 1,5M.Sau một lúc lấy đinh sắt thấy khối lượng đinh sắt tang 16g tính nồng độ mol của các muối sau pư

10:50 - 30/08/2020

Trần Diệu trang
phần đáp an giải sai hay s ấy

10:50 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em , đây là do đề sai vì khối lượng thanh sắt tăng lớn nhất = 0,1.1,5.(64-56)=1,2 g không thể là 16g em nhé 

11:19 - 30/08/2020

Trần Minh Hiếu
thầy dạy dễ hiểu mà thầy lại k dạy cách trình bày :((

07:42 - 30/08/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

bạn cần trình bày của bài nào nhỉ?

07:43 - 30/08/2020

Trần Minh Hiếu
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:câu 4 ạ

08:28 - 30/08/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em xem cách trình bày trong file PDF nhé!

08:51 - 31/08/2020

Dương
Cho em hỏi: những muối chứa oxi của clo khi bị nhiệt phân hủy thì tạo thành gì ạ? Em cảm ơn

06:50 - 30/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Chào em! Ở khoảng dưới nhiệt độ 500 độ C, các muối sẽ phân hủy liên tục

2KClO — nhiệt độ —> KClO2 + KCl

3KClO2 — nhiệt độ —> 2KClO3 + KCl

4KClO3 — nhiệt độ —> 3KClO4 + KCl

KClO4 — nhiệt độ —> KCl + 2O2

Nếu có xúc tác nhiệt độ, và MnO2 ở khoảng nhiệt độ trên 500 độ C thì các muối thường nhiệt phân hoàn toàn ra  KCl và O2.

07:42 - 30/08/2020

Dương
em cảm ơn ạ

09:15 - 30/08/2020

Dương
cho em công thức tổng quát được không ạ ?

14:32 - 31/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Tổng quát là nó sẽ bị oxi hoá dần đều lên các oxi hoá cao hơn tới lúc về sản phẩm muối clorua nhé em 

14:35 - 31/08/2020

Dương
dạ, em cảm ơn, nhưng ý em là PTHH tổng quát đó ạ

19:08 - 31/08/2020

Dương
cho em hỏi là ''nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi'' là gì vậy ạ? trong vài đề bài em gặp nó, nhngw em không hiểu nó là gì và cho em hỏi là dữ kiện này có quan trọng như những dữ kiện trong đề bài khác như là '' dùng vừa đủ (pư xảy ra vừa đủ), ....'' không ạ? mong mn giúp em

21:26 - 28/08/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

rất quan trọng bạn nhé. cái này có thể hiểu là phản ứng hoàn toàn ấy. ví dụ CaCO3 \(\rightarrow \) CaO +CO2 thì sau khi nung đến khối lượng không đổi thì chất rắn chỉ còn CaO thôi bạn nhé, mình sẽ loại được trường hợp phản ứng khoonghoanf toàn chất rắn sẽ có CaCO3 và CaO nhé

21:30 - 28/08/2020

Dương
em cảm ơn ạ

06:49 - 30/08/2020

Đỗ Đức Nhật
tại sao bài 4 hóa trị fe là là 2y/x ạ em, em tưởng là x chứ ạ

11:25 - 28/08/2020

Mod_Nhật Loan

không em! O có hoá trị là II, theo QTHT=>hoá trị Fe=2y/x chứ

11:26 - 28/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
lời giải của bài 3 ID425540 trắc nghiệm e không hiểu lắm ạ. PTHH 1 thì e có hiểu nhưng sao PTHH 2 thì không viết nAgNO3=0.1V2 mà lại viết là 0.2V2 ạ ?mà nếu đặt là 0.2V2 thì e tính mà không ra 192 mà lại à 19.2 ạ

17:02 - 24/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Lời giải có chút lỗi nhé em để mod báo cáo nhé! Đúng là 0,1V2 nhé!

19:33 - 24/08/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em , em gửi đề giúp chị nhé !

17:12 - 24/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng:tiến hành 2 TN. thí nghiệm 1:Cho m gam bột Mg dư vào V1(lít)dd Cu(NO3)2 1M. thí nghiệm 2:Cho m gam bột Mg dư vào V2(lít) dd AgNO3 0.1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được ở hai TN đều bằng nhau.Giá trị của V1 so với V2 là:a.V1=V2;b.4,8V1=V2;c.V1=4,8V2;d.V1=4V2

19:31 - 24/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng:lời giải em xem là c ạ

19:33 - 24/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
sao câu 2 trắc nghiệm ID425539 nCuSO4 lại bằng 0,1 mà không phải 0,02 ạ ?

16:40 - 24/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ui bài này lời giải cũng lỗi nhé em! bị nhầm lẫn giữa 0,1l với 0,02mol để mod báo cáo lại nhé!

19:38 - 24/08/2020

Nguyễn Thùy Linh
giúp em với ạ

19:34 - 24/08/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !