Bài 2. Thành phần nguyên tử

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Lý thuyết trọng tâm

    21:20

  • 2. Bài tập áp dụng

    11:14

Hỏi đáp và thảo luận

Phan Hồ Bảo Ngọc
Cho 25.64 lít SO3 (đktc) hấp thụ hết vào 90g dung dịch H2SO4 98%, thu được oleum A có công thức H2SO4.nSO3. Xác định CT oleum A

10:18 - 12/05/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em ơi xem lại giúp cô thể tích khí SO3 nhé, vì cô tính ra thấy bị lẻ.

10:45 - 12/05/2021

Phan Hồ Bảo Ngọc
@GV Hóa - Lưu Huệ Thương: dạ cô, thể tích là 24.64 lít ạ, em ghi nhầm, xin lỗi cô ạ

23:09 - 12/05/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Cô gửi bài giải nha.

nSO3 = 14,64/22,4 = 1,1 mol

mH2SO4 (bđ) = 90.98% = 88,2 gam ⟹ nH2SO4 (bđ) = 88,2/98 = 0,9 mol

BTKL: moleum = mSO3 + mdd H2SO4 (bđ) = 1,1.80 + 90 = 178 gam

⟹ noleum = \(\dfrac{{178}}{{98 + 80n}}\) (mol)

Bảo toàn S: nSO3 + nH2SO4 (bđ) = (n+1).noleum

⟹ 1,1 + 0,9 = (n+1).\(\dfrac{{178}}{{98 + 80n}}\)

⟹ n = 1

Vậy công thức oleum là H2SO4.SO3.

08:28 - 13/05/2021

Vũ Quang Huy
Cho em hỏi H2So4 cộng gì ra H2S ạ?

22:03 - 07/05/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

22:29 - 07/05/2021

Vũ Quang Huy
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:Dạ còn cách nào ko ạ?

22:20 - 07/05/2021

Vũ Quang Huy
Dạ cho em hỏi FeS2 cộng gì ra SO2 ạ?

21:15 - 07/05/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

4FeS2   + 11O2 --> 2Fe2O3 + 8SO2

21:30 - 07/05/2021

Vũ Quang Huy
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:Dạ em cảm ơn!

21:39 - 07/05/2021

Vũ Quang Huy
Cho em hỏi: Nếu đề bài người ta hỏi là lượng H2S04 ban đầu dùng dư 25% so với lượng phản ứng thì mình tìm lượng ban đầu bằng cách lấy lượng phản ứng cộng thêm 25% của lượng phản ứng phải ko ạ?

15:59 - 07/05/2021

Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng

chào em!

nH2SO4 bđ = nH2SO4 pư + 0,25.nH2SO4 pư em nhé

16:01 - 07/05/2021

Vũ Quang Huy
@Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng:Dạ em cảm ơn!

16:07 - 07/05/2021

TRỊNH HỒNG NHUNG
Số liên kết cộng hóa trị H2O

12:37 - 22/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Trong phân tử nước có 2 liên kết cộng hóa trị em nhé!

13:33 - 22/04/2021

Nguyễn Văn Đạt
Mg có khử đc P2O5 ko ạ?Vì sao

20:52 - 26/03/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Mg có tính khử mạnh nên khử được P2O5 tạo thành P và MgO em nhé!

09:12 - 27/03/2021

Nguyễn Thi
Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thu được V( lít) H2 (đktc). Giá trị của V là

20:43 - 09/03/2021

Nguyễn Thi
Đề chỉ có nhiêu đó thôi ạ

21:19 - 09/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

giả sử X chỉ có Mg=> nMg=1/3 mol

=> Mg +2HCl --> MgCl2 + H2

      1/3                                   1/3

=> V H2=7,47l

giả sử X chỉ có Fe =>nFe=1/7 mol

Fe +2HCl ---> FeCl2 + H2

1/7                               1/7

=> V H2=3,2 l

=> 3,2 l< V H2<7,47 l

21:22 - 09/03/2021

Nguyễn Thi
1/3 với 1/7 là sao ạ

21:27 - 09/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

là số mol Mg và Fe đó em

em học tính số mol chưa nhỉ

21:29 - 09/03/2021

Nguyễn Thi
Dạ e hiểu rồi ạ, e nhầm tí... Em cảm ơn cô nhiều ạ

21:31 - 09/03/2021

Nguyễn Thi
Khi cho 100ml dd KOH 1M vào 100ml dd HCl thu được dd có chứa 6.525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dd đã dùng là?

21:29 - 06/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

KOH + HCl → KCl + H2O

TH1: nHCl ≥ nKOH ⇒ Chất tan chỉ gồm KCl

 nKCl = nKOH = 0,1

⇒ mKCl = 7,45 > m chất tan ⇒ loại

TH2: nHCl < nKOH

Đặt nHCl = a , nKOH dư = b ⇒ n KOH = n HCl + n KOH dư = a + b = 0,1 mol

KCl = a mol

chất tan = m KCl + m KOH dư = 74,5a  + 56b = 6,525g

⇒ a = 0,05 mol; b = 0,05 mol

⇒ CM HCl = 0,5

21:32 - 06/03/2021

Nguyễn Thi
Thầy cô giải giúp e với ạ

21:29 - 06/03/2021

Nguyễn Công Đạt
cho em hỏi là: tại sao liên kết cộng hóa trị không cực lại không dẫn điện ở mọi trạng thái ạ?

05:32 - 01/01/2021

Rose Róes
Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng 150 gam đe HCl vừa thu đc 2.24 lít khi ở đktc. Tính M

21:45 - 22/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

21:50 - 22/12/2020

Rose Róes
Tính m và nồng độ phần trăn

21:45 - 22/12/2020

Châu Đại Dương
Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dd Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được số gam kết tủa làthầy cô giải theo cách lớp 9 giúp em với ạ

16:47 - 23/11/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

nCO2 = 0,03mol

nCa(OH)2 = 0,02 mol

nNaOH = 0,1mol

+ Khi chưa cho NaOH:

       2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2

Ban đầu:   0,03       0,02         

Pư:            0,03       0,015                 0,015

Sau pư:                    0,005                0,015

       Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---> 2CaCO3 + 2H2O

Ban đầu:    0,015            0,005       

Pư:              0,005          0,005               0,01

Sau pư:       0,01                                   0,01

+ Cho thêm NaOH

                   Ca(HCO3)2 + NaOH ----> CaCO3 + NaHCO3 + H2O

Ban đầu:      0,01               0,01         

Pư:               0,01              0,01            0,01

Sau pư:                                                0,01

nCaCO3 = 0,02 mol ---> mCaCO3 = 0,02.100 = 2 gam

17:11 - 23/11/2020

Châu Đại Dương
@Chuyên gia - Hồng Nhung:e tưởng ca(hco3)2+2naoh-> caco3 +2h2o+na2co3

17:36 - 23/11/2020

Châu Đại Dương
@Chuyên gia - Hồng Nhung:e tưởng ca(hco3)2+2naoh-> caco3 +2h2o+na2co3

17:36 - 23/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Đó là nếu nNaOH > nCa(HCO3)2 thì sau phản ứng  : Ca(HCO3)2 + NaOH ----> CaCO3 + NaHCO3 + H2O (1)

Thì sẽ có phản ứng: NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O (2)

Và phản ứng em ghi :  ca(hco3)2+2naoh-> caco3 +2h2o+na2co3 

Thực chất là hợp của 2 phản ứng (1) và (2) nếu  nNaOH >= 2nCa(HCO3)2 thôi em nhé 

 

17:42 - 23/11/2020

Châu Đại Dương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng:em cảm ơn cô ạ

18:06 - 23/11/2020

võ ngọc chính
cho em hỏi hiệu suất là gì vậy ạ?

20:38 - 27/10/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Hiệu suất có thể đo được để tránh lãng phí năng lượng, tiền bạc và thời gian để tạo ra kết quả như mong đợi. Tính hiệu suất cũng giống như việc làm sao đo được nguồn năng lượng tối đa. 

20:44 - 27/10/2020

võ ngọc chính
em không hiểu lắm ạ có thể giải thích hiệu suất theo cách khac được không ạ

20:47 - 27/10/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Em có thể hiểu đơn giản là nếu theo LT thì có a mol chất ban đầu thì thu được b mol sản phẩm, nhưng thực tế thì chỉ thu đc c mol (c<b) nên pư này có hiệu suất bằng c*100/b 

20:56 - 27/10/2020

võ ngọc chính
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh: à ra thế cảm ơn nhiều ạ

21:00 - 27/10/2020

phạm nhật cường
phần đồng vị không dạy ạ?

23:37 - 23/09/2020

Mod - Ngọc Bích
Bài tập đồng vị là bài tập của các kiến thức trên nha bạn !

05:28 - 24/09/2020

phạm nhật cường
chỉ em cách bấm máy tính chỗ từ 1 và 2 với ạ

19:11 - 23/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Em bấm Mode/ấn 5/ ấn 1 sau đó nhập giá trị a, b,c lần lượt và ấn bằng nhé!

19:17 - 23/09/2020

Rose Róes
Tính khối lượng Moxi(8 hạt e và 8 hạt n)

20:58 - 22/09/2020

Trung Hoàng
đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A (có chứa 3 nguyên tố C,H,N) thu được 22,4l CO2, 1,12l N2 và 4,5g H2O. Xác định công thức phân tử của A biết thể tích các khí đo ở đktc

16:55 - 19/09/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

Vì độ không no của hợp chất là

k = \(\frac{{2x + 2 - y + t}}{2} \ge 0\)

---> 2x+2-y+t ≥ 0

---> 2x+2-t ≥ y

17:18 - 19/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, em kiểm tra lại đề giúp cô nhé. xem Vco2 = 22,4l hay 2,24l nhé.

em đặt CTTQ là CxHyNt

tính số mol của C, N, H, sau đó xét tỉ lệ của nC:nH:nN

17:00 - 19/09/2020

Trung Hoàng
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: dạ 2,24l ạ

17:03 - 19/09/2020

Trung Hoàng
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: con làm ra kết quả là CH5N nhưng k biết có đúng không

17:04 - 19/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

như vậy nCO2 = 0,1mol        , nN2=0,05mol,     nH2O=0,25mol

như vậy tỉ lê nC:nN:nH = 0,1:0,5:0,1 = 1:5:1

ta được CH5N tức là CH3NH2 em nhé

 

17:05 - 19/09/2020

Trung Hoàng
Em không biết cách đặt công thức tổng quát giữa hidrocacbon với một hợp chất hữu cơ nào đó ạ

16:52 - 19/09/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Chào em k là số liên kết pi+vòng no em nhé

20:21 - 19/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

k=pi + vòng

20:16 - 19/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, em thắc mắc ở phần nào trong video bài giảng của thầy nhỉ?

16:55 - 19/09/2020

Trung Hoàng
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: dạ hong, tại phần hóa hữu cơ con k được vững ạ

17:05 - 19/09/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

Đây là 1 số CTTQ hợp chất hữu cơ em nhé

Hidrocacbon: CnH2n+2-2k

Ancol: CnH2n+2-2kOa = CnH2n+2-2k-a(OH)a

Andehit: CnH2n+2-2kOa = Cn-aH2n+2-2k-a(CHO)a

Axit: CnH2n+2-2kO2a = Cn-aH2n+2-2k-a(COOH)a

17:12 - 19/09/2020

Nguyễn Quang Khải
em có tầm khoảng 70 bài tập hóa mọi người có thể giúp em giải ddcj ko ạ

19:32 - 17/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Bạn không hiểu câu nào có thể đăng hỏi nhé

06:32 - 19/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Câu nào em không hiểu thì có thể cmt để hỏi nhé!

19:33 - 17/09/2020

Nguyễn Quang Khải
em gửi ảnh đc ko ạ

19:37 - 17/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Có thể nhé

19:38 - 17/09/2020

Hạ Mây
@Nguyễn Quang Khải:Cho mình xin đề với ạ

04:46 - 19/09/2020

Thanh Huệ
cho hợp chất MX3 trong phân tử MX3 có tổng số hạt là 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 số hạt mang điện trong M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt số hạt trong hạt nhân X lớn hơn số hạt trong hạt nhân M là 8 hạt tìm p,n.e của M và X, xác định công thức của MX3 giúp e vs ạ

08:53 - 15/09/2020

Thanh Huệ
Chỗ từ 1,2 để suy ra 3 là làm gì vậy ạ ... E chưa hỉu lắm

09:47 - 15/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

em coi

(2pM + 6pX ) = x 

( nM + 3nX) = y

thì ta có:

x + y = 196

x - y = 60

bấm máy giải hệ pt 2 ẩn, tìm ra được x và y.

09:49 - 15/09/2020

Thanh Huệ
Với chỗ cthh AlCl3 có cách nào tìm M ( nguyên tử khối ) của M và X là 27 với 35 không ạ đó cô em ghi vậy mà e kg nhớ cách tính ra

09:53 - 15/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên
Em dùng công thức A = p + n nha

09:54 - 15/09/2020

Thanh Huệ
@ Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên:ò ra là vậy em cảm ơn cô(thầy) ạ ....

09:57 - 15/09/2020

Châu Đại Dương
Hòa tan hoàn toàn 2,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Zn vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng cho 2,0 gam X tác dụng hết với clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là( em chưa hok bảo toàn số e ạ )

19:47 - 14/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2}=0,05(mol)\Rightarrow n_{Cl/muoi}=0,1(mol)\)

Bảo toàn hỗn hợp X ta có: \(m_{Cl/muoi2}=5,763-2=3,763(g)\Rightarrow n_{Cl}=0,106(mol)\)

Nhận thấy lượng Cl trong muối tăng là do phản ứng đầu tạo FeCl2 và phản ứng sau tạo FeCl3

Do đó \(n_{Fe}=0,106-0,1=0,006(mol)\)

Từ đó tính được %

19:49 - 14/09/2020

Châu Đại Dương
cho mg phản ứng vừa đủ với V lít dd hỗn hợp chứa HCl 2M và H2SO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối và 4,48 l khí H2 . gt của m

16:39 - 14/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Cứ 2 lần H+ hay 2  mol H+ thì e sẽ tạo ra được 1 H2 hay 1 mol H2 nhé!

19:45 - 14/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng
vì số mol của H+ trong HCl là 2V, còn số mol H+ trong H2SO4 là V.2; nH2= 0,2 suy ra nH+ = 2.nH2

17:27 - 14/09/2020

Châu Đại Dương
H+ laf cais j aj

19:40 - 14/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Là H+ phân li ra bởi axit 

19:42 - 14/09/2020

Châu Đại Dương
2nH2 có bằng 4n ko ạ

19:43 - 14/09/2020

Nguyễn Quang Tuân
Sao độ phân giải chỉ được 480p thôi ạ:((

19:23 - 13/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Mình thấy độ phân giải vẫn khá rõ mà nhỉ hì 

19:26 - 13/09/2020

Châu Đại Dương
Hỗn hợp X gồm Mg và Fe hoà tan vừa hết trong dng dịch H2SO4 4,9% thì thu được dung dịch chứa 2 muối trong đó nồng độ % của FeSO4 = 3%.Nồng độ % của MgSO4 là :

16:08 - 13/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Do làm tròn thôi em nhé!

19:44 - 14/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Bạn tham khảo cách của mình cũng được nhé không cần tỉ lệ!

16:24 - 13/09/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

e có mdd = mX + mddH2SO4 - mH2

= 24x + 56y + (98(x+y).100)/4,9 - 2(x+y)

= 2022x + 2054y 

mà %FeSO4 = 3%

=> 152y / (2022x + 2054y) = 3/100

=> x = 1,49y

=> %MgSO4 = 120x /(2022x + 2054y) 

từ đây e thay tỉ lệ trên vào tìm ra %MgSO4 nhé

16:31 - 13/09/2020

Châu Đại Dương
em tính theo cách chị nó cứ ra 3,53 ấy ạ

17:01 - 14/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Bài này họ không có số liệu về số mol hay khối lượng cụ thể nên em có thể giả sử cho dễ làm nhé.

----------------------

Giả sử m dd H2SO4 = 100 gam ⟹ mH2SO4 = 4,9 gam ⟹ nH2SO4 = 0,05 mol

Đặt nMg = x và nFe = y

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

x →      x →           x →     x

Fe + H2SO4 → FeSO4 +  H2

y →     y →          y →       y

Ta có: nH2SO4 = x + y = 0,05 (1)

Mặt khác, mdd sau pư = mKL + mdd H2SO4 - mH2 = 24x + 56y + 100 - 2.(x + y) = 22x + 54y + 100 (g)

Ta có: \(C{\% _{F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4}}} = \dfrac{{152y}}{{22{\rm{x}} + 54y + 100}}.100\%  = 3\% \) (2)

Giải hệ phương trình (1) (2) được x = 0,03 và y = 0,02

⟹ \(C{\% _{{\rm{MgS}}{{\rm{O}}_4}}} = \dfrac{{120x}}{{22{\rm{x}} + 54y + 100}}.100\%  = \dfrac{{120.0,03}}{{22.0,03 + 54.0,02 + 100}}.100\%  = 3,54\% \)

17:15 - 14/09/2020

Châu Đại Dương
Cho một lượng Zn tác dụng hết với V lít dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M (vừa đủ). Sau phản ứng thấy có 0,24 mol khí H2 bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu? giúp em với ạ

15:28 - 13/09/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Định luật bảo toàn khối lượng cho một nguyên tố, thường quy về số mol nguyên tử: “Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố trong các chất trước phản ứng bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố đó trong các chất sau phản ứng”.

em tham khảo định luật BTNT nhé

15:47 - 13/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{HCl}=V(mol);n_{H^+/H_2SO_4}=V(mol)\)

Do đó phản ứng Zn với axit tỉ lệ 1:1 theo từng loại axit

Suy ra \(2V=0,48(mol)\Rightarrow V=0,24\)

\(n_{Zn}=0,24(mol)\Rightarrow m_{Zn}=15,6(g)\)

Bảo toàn nguyên tố Zn; Cl và SO4 ta có: \(m_{muoi}=15,6+0,24.35,5+0,12.96=35,64(g)\)

15:34 - 13/09/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Gọi Vdd là x

Ta có nHCl = CM.Vdd = 1x

nH2SO4 = CM.Vdd = 0,5x

BTNT: "H" = 2nH2

x=0,24

⇒ nZn = 0,24 (mol)

0,24 (mol)

15:34 - 13/09/2020

Châu Đại Dương
em ko biết bảo toàn nguyên tố là gì ạ

15:46 - 13/09/2020

Châu Đại Dương
thầy cô giải kĩ giúp em với ạ

15:46 - 13/09/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
nguyên tử của nguyên tố X có tổng số p,ne là 13. Xác định số khối của X

15:13 - 13/09/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Theo đề bài ta có 2Z + N = 13

N ≥Z . Vì vậy ta có : 3Z ≥ 13, do đó Z ≤ 13/3=4,3 (1)

Măt khác : NZ ≤ 1,5 → N ≤ 1,5Z

Từ đó ta có : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z; 13 ≤ 3,5Z →Z ≥ 13/3,5 =3,7 (2)

Tổ hợp (1) và (2) ta có : 3,7 ≤ Z ≤ 4,3 mà z nguyên. Vậy Z= 4. => N = 5

=> A = Z + N = 4 + 5 = 9

15:21 - 13/09/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
mod giải kĩ kĩ giúp em với ạ chứ phần bất phương trình em vẫn chưa hiểu lắm ạ

15:14 - 13/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có công thức: \(\frac{S}{3,5}\leq p\leq  \frac{S}{3}\)

Với S là tổng số hạt 

\(\frac{13}{3,5}\leq  p\leq \frac{S}{3}\)

Từ đó ta tìm được p rồi tìm được n nhé!

15:17 - 13/09/2020

Châu Đại Dương
khi cho na vào dd hcl thì nó xảy ra f/u ntn ạ

23:05 - 12/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Na sẽ phản ứng với HCl trước tạo NaCl và H2 sau đó nếu Na dư sẽ tiếp tục phản ứng với H2O trong dung dịch 

23:06 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
em thưa cô sau phản ứng khôis lượng dung dịch là như nào ạ

22:12 - 12/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

là khối lượng dung dịch mình thu được sau khi các phản ứng xảy ra, em hỏi bài cụ thể sẽ rõ ràng hơn nhé

22:14 - 12/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

Phản ứng nào em, ở vid nào phút thứ mấy nhỉ?

22:13 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
hỗn hợp X chứa 0,03 mol fe 0,03 mol zn 0,03 mol mg 0,02 mol al. Clo hóa toàn bộ lượng X trên thu được m gam muối. Gtri của m là??

21:07 - 12/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

xin lỗi bạn, m=14.475, bên trên mình tính nhầm nhé

21:22 - 12/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

m muối =m FeCl3+m ZnCl2+m MgCl2=11.805

21:09 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
còn al nữa ạ

21:12 - 12/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

11.805+m AlCl3=14.475g bạn nhé

21:14 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
cô ơi ko có đáp án đấy ạ

21:17 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
cô ơi oxi hóa là gì ạ

15:22 - 12/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em. Ta có hai loại phản ứng hóa học chính là oxy hóa và khử.

+ Oxy hóa là sự mất electron trong một phản ứng bởi một phân tử , nguyên tử hoặc ion. Sự oxy hóa xảy ra khi trạng thái oxy hóa của một phân tử, nguyên tử hoặc ion tăng lên.

+ Quá trình ngược lại được gọi là quá trình khử , xảy ra khi có sự tăng điện tử hoặc trạng thái oxy hóa của một nguyên tử, phân tử hoặc ion giảm.

15:24 - 12/09/2020

Châu Đại Dương
zn bị oxi hóa hoàn toàn là sao

15:39 - 12/09/2020

Châu Đại Dương

15:39 - 12/09/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
phần tử MX3 có tổng số hạt p,n,e=238. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 70.Mặt khác M có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện của X là 18. Xác định p của M và X

20:50 - 11/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

Đề bài đúng phải là:  Mặt khác M có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 18 phải không bạn?

Tổng số hạt trong phần tử MX3 là 238 nên:

2pM + nM + 6pX + 3nX = 238 

-> (2pM + 6pX ) + ( nM + 3nX ) = 238 (1)

Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 70

(2pM + 6pX ) - ( nM + 3nX ) = 70 (2)

Từ (1) và (2) bấm máy giải hệ:

-> (2pM + 6pX ) = 154 ( 3)

(nM + 3nX ) = 84

 

Mặt khác M có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 18

2pM - 2pX = 18 ( 4)

Từ (3) và (4) bấm máy giải hệ phương trình:

-> pM = 26 (Fe)

pX = 17  ( Cl)

Vậy CTHH là FeCl3

 

21:38 - 11/09/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
mod giúp em với ạ

20:51 - 11/09/2020

Châu Đại Dương
bài này có trong đề kiểm tra đấy bạn

21:21 - 11/09/2020

Châu Đại Dương
bài này có trong đề kiểm tra đấy bạn

21:21 - 11/09/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy