Bài 2. Tính chất hóa học của oxit - Phân loại oxit

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

 • 1. Định nghĩa - tên gọi

  11:39

 • 2. phân loại - tính chất

  20:35

 • 3. bài tập

  09:10

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Nhân
Tại sao FeO lại không tác dụng với P2O5

22:29 - 18/01/2021

Nguyễn Nam
cho em hỏi : Trộn 500 ml dd NaOH xM vào 500ml dd H2SO4 yM thu được dd E. dd E có khả năng hòa tan vừa hết 1,02 g Al2O3. Mặt khác cho dd E tác dụng với BaCl2 dư thu được 2,33g kết tủa trắng . xác định x,y

13:10 - 13/01/2021

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

* TH1: NaOH dư trong E

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

     y ←     0,5y   →      0,5y (mol)

Dung dịch E gồm NaOH 0,5x – y (mol) và Na2SO4 0,5y (mol)

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

   0,02 ←  0,01 (mol)

⟹ 0,5x – y = 0,02 (1)

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

                 0,01 ←   0,01 (mol)

⟹ 0,5y = 0,01 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,08 và y = 0,02.

* TH2: H2SO4 dư trong E

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

    0,5x →  0,25x       0,25x (mol)

Dung dịch E gồm H2SO4 dư 0,5y – 0,25x và Na2SO4 0,25x

3H2SO4 + Al2O3 → Al2(SO4)3 + 3H2O

    0,03 ←  0,01 (mol)

⟹ 0,5y – 0,25x = 0,03 (1)

Nhận thấy nBaSO4 = nSO4 = 0,5y = 0,01 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ x = -0,08 và y = 0,02 ⟹ Loại.

13:44 - 13/01/2021

Nguyễn Nam
sao số mol al lại là 0,01 ạ

09:25 - 14/01/2021

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
Đề bài cho Al2O3 có khối lượng 1,02 gam mà em (tính được số mol bằng 0,01 mol)

09:26 - 14/01/2021

Nguyễn Nam
em cảm ơn ạ

09:27 - 14/01/2021

Nguyễn Hồng
Cho 17,4gam MnO2 tác dụng với HCl đậm đặc dư nung nóng;a, Tính thể tích khí Clo sinh ra;b , Dẫn yoàn bộ khí Clo vào bình chứa 500ml NaOH 1M .Xác định nồng độ mol/ l

22:04 - 07/01/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nMnO2=0,2 mol

MnO2 +4HCl --->MnCl2 + Cl2 +2H2O

0,2                                        0,2

=>V Cl2=4,48l

Cl2 +2NaOH--->NaCl +NaClO +H2O

0,2     0,4               0,2       0,2

nNaOH bđ=0,5 mol

=>nNaOH dư=0,5-0,4=0,1 mol

=> trong dd gồm : NaOH: 0,1 mol, NaCl:0,2: NaClO:0,2 mol

=> CM: NaOH=0,2M, NaCl:0,4M, NaClO:0,4M

22:15 - 07/01/2021

Nguyễn Hồng
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:cô ơi chỗ cuối sao lại ra như vậy ạ

22:22 - 07/01/2021

Nguyễn Hồng
Em không hiểu cô diễn giải ra đc ko ạ

22:23 - 07/01/2021

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

trong dd gồm : NaOH: 0,1 mol, NaCl: 0,2 mol, NaClO: 0,2 mol

Vdd = 500ml = 0,5 lít.

⟹ CM(NaOH) = 0,1/0,5 = 0,2M.

⟹ CM(NaCl) = CM(NaClO) = 0,2/0,5 = 0,4M.

08:14 - 08/01/2021

Tuệ Nhi
Câu 6: Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hoà tan vừa đủ 16,8 gam bột Fe là:A. 0.2 lít B. 0,1 lít C. 0,25 lít D. 0,3 lít ////Câu 12: Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:A. 20,0g B. 40,0g C. 30,0g D. 15,0 g/////Câu 16: Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:A. 6,075g B. 4,05g C. 8,1g D. 2,025gCâu 20: Chất nào dưới đây tan trong nước?A. CaCO3 B. Al C. Na D. NaClCâu 21: 200 ml dung dịch HCl 0,2M tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:A. 5,74g B. 28,7g C. 2,87g D. 57,4gCâu 22: Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với 22,4 gam bột sắt là:A. 13,44 lít B. 6,72 lít C. 8,96 lít D. 26,88 lítCâu 23: Công thức hoá học của phân đạm urê là:A. NH4Cl B. NH4NO3 C. NH4HCO3 D. (NH2)2COCâu 3: Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:A. 4 g B. 8 g C. 6 g D. 12 gCâu 4: Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần lấy hoà tan vào 200 gam nước là:A. 141,18 g .B. 94,12 g. C. 100g. D. 90g.

17:43 - 06/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Chào em, đây là những bài toán hết sức cơ bản. Em cố gắng học nắm vững kiến thức cơ bản để có thể áp dụng giải các bài tập như thế này nhé

18:13 - 06/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Câu 20: Cả C vs d em

câu 21: nHCl = 0,04 mol

HCl + AgNO3 -> AgCl + HNO3

0,04                      0,04

=> m kết tủa = 5,74 g.

18:12 - 06/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Câu 16:

nH2 = 0,225 mol.

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

0,15                                                     0,225

=> m = 0,15.27 = 4,05 g

 

18:10 - 06/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

câu 12: nCO2 = 0,4 mol.

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

0,4                          0,4

=> m = 0,4.100 = 40g

18:08 - 06/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

câu 6:

nFe = 0,3 mol

Fe + 2HCl -> FeCl2

0,3    0,6

=> VHCl = 0,6/2 = 0,3 l = 300 ml       

18:07 - 06/01/2021

Đức Thành
thầy cô giúp em bài này với ạ Cho 12g hỗn hợp fe và cu tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch axit HCl 36.5%,khi phản ứng kết thúc thu được 2.24 lít khí hidro(đktc).a, Viết phương trình phản ứng xảy ra b,tính khối lượng Cu và Fe có trong 12g hỗn hợp ban đầu c,tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng d, tính C% của dung dịch sau phản ứng

21:48 - 01/01/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nH2=nFe=0,1 mol

=> mCu=12-mFe=6,4 g

=> nCu=0,1 mol

lại có: btnt(H)=> nHCl=2nH2=0,2 mol

=> mHCl=7,3 g=> m dd HCl=20g

dd spu chỉ có: FeCl2:0,1 mol

m dd spu=mFe+mdd HCl-mH2=25,4 g

=>C%

21:58 - 01/01/2021

Ngô Đức Tuấn
Giúp em bài này với ạ: Hoà tan a gam một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn a gam oxit sắt đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hoà tan lượng Fe tạo thành bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. công thức oxit là

14:57 - 27/12/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

2FexOy + (6x-2y)H2SO4 --> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

 n                                                                 (3x-2y)/2 .n  (mol)

FexOy + CO --> xFe + CO2

 n                       nx (mol)

2Fe + 6H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

nx                               nx/2

Ta có nx/2 = 9(3x-2y)/2 .n

---> x/y = 2/3 ---> Fe2O3          

15:22 - 27/12/2020

Ngô Đức Tuấn
Dạ giiar theo cách của lớp 9 ạ

15:02 - 27/12/2020

Nguyễn Nam
Giúp em bài này với ạ : Hấp thụ hết 11,2l CO2(đktc)vào 350ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được

18:47 - 22/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Ta có: nCO2=11,2/22,4=0,5 mol; nBa(OH)2=0,35 mol

-> nCO2/nBa(OH)2 >1 nên tạo ra muối Ba(HCO3)2 và BaCO3

Phản ứng:

Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O

0,35           0,35          0,35

BaCO3 + CO2 + H2O -> Ba(HCO3)2

0,15           0,15                    0,15

Sau phản ứng : nBaCO3 thu được=0,35-0,15=0,2 mol

-> m=mBaCO3=0,2.197=39,4 gam

18:52 - 22/12/2020

Eun Eun
1. Ngâm 1 lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat, hiện tượng nào đã xảy ra? 2. Ngâm 1 lá nhôm trong dung dịch đồng (II) clorua, hiện tượng nào đã xảy ra? 3. Cho Fe3O4 tác dụng với dd HCl, sản phẩm thu đc là?

20:31 - 16/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

1. Một phần sắt bị hòa tan đồng bám vào bên ngoài lá sắt và màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần

Fe + Cu(NO3)2 --> Fe(NO3)2 + Cu

2.

+ Nhôm tan ra, dung dịch màu xanh nhạt dần

+ Có chất rắn màu đỏ gạch bám vào thanh nhôm ( nếu nhôm phản ứng ở dạng bột thì không có hiện tương này)

3.Fe3O4 + 8 HCl   2 FeCl3  + FeCl2  + 4 H2O

21:01 - 16/12/2020

Eun Eun
2. Ngâm 1 lá kẽm vào dd đồng (II) sunfat, sau 1 thời gian thì khối lượng lá kẽm sẽ ntn?

19:46 - 16/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Zn+CuSO4==>ZnSO4+Cu

Giả sử có 1 mol kẽm pư

mZn giảm=65-64=1g

20:19 - 16/12/2020

Eun Eun
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:em cảm ơn

20:24 - 16/12/2020

Eun Eun
1. Ngâm 1 lá nhôm vào dd Đồng (II) sunfat, sau 1 thời gian thì khối lượng lá nhôm sẽ ntn?

19:45 - 16/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

2Al+ 3CuSO4===> Al2(SO4)3+3Cu

Giả sử có 2 mol Al pư thì mAl tăng=3*64-2*27=138g nhé!

19:49 - 16/12/2020

Eun Eun
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:thanks ạ

20:24 - 16/12/2020

nguyenthiphuongtrang
cho 7.8 gam hon hop A gom CaCO3 va CaO tac dung vua du voi dung dich HCL 20% thu dược 1,12l CO2 (DKTC)

20:31 - 14/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

a) CaCO3 +HCl===> CaCl2+ H2O+ CO2

     CaO+ HCl===> CaCl2+ H2O

b)nCaCO3=nCO2=0.05

nCaO=(7.8-0.05*100)/56=0.05

nHCl pư=nCaCO3+nCaO=0.1

mdd bđ=(0.1*36.5)/0.2=18.25

mdd sau=7.8+18.25-0.05*44=23.85g

C%CaCl2=(0.1*111*100)/23.85=45.64%

c) V=m/d=18.25/1.05=17.38 mL

20:42 - 14/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

a) CaCO3 +HCl===> CaCl2+ H2O+ CO2

     CaO+ HCl===> CaCl2+ H2O

b)nCaCO3=nCO2=0.05

nCaO=(7.8-0.05*100)/56=0.05

nHCl pư=nCaCO3+nCaO=0.1

mdd bđ=(0.1*36.5)/0.2=18.25

mdd sau=7.8+18.25-0.05*44=23.85g

C%CaCl2=(0.1*111*100)/23.85=45.64%

c) V=m/d=18.25/1.05=17.38 mL

20:42 - 14/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Em gõ đầy đủ đầu bài nhé!

20:32 - 14/12/2020

nguyenthiphuongtrang
a )viet PTHH b) Tính nồng độ % về các chất có trong hỗn hợp A C) tính thể tích HCL tham gia phản ứng ( d=1.05g/ml)

20:33 - 14/12/2020

Nguyễn Nam
Thầy ơi giải giùm em bài này ạ : Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH xM, sau phản ứng thu được dung dịch X có chứa 35,6g chất tan. Tính giá trị x

20:16 - 05/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

nSO2= 0,3 (mol)

Vì hấp thụ hoàn toàn SO2 => NaOH phản ứng vừa hết hoặc dư

=> có 3 TH:

TH1: nNaOH/nSO2=1

=> Sản phẩm tạo thành: NaHSO3

=> nNaHSO389/2600,3

LOẠI

TH2: 1<nNaOHnSO2<2

=> Sản phẩm tạo thành: Na2SO3 và NaHSO3

Ta có phương trình:

2 NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

2a               a           a

NaOH + SO2 -> NaHSO3

b             b           b

Gọi số mol của Na2SO3 và của NaHSO3 lần lượt là a, b

=> {a+b=0,3126a+104b=35,6

=> {a=0,2(mol)b=0,1(mol)

=> nNaOH= 2a+ b= 0,5 (mol)

=> CmNaOH= 5M

TN3: nNaOH/nSO22

=> Sản phẩm tạo thành chỉ có Na2SO3

nNa2SO3 = 89/315(mol)

PTHH: 2 NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

                             0,3         0,3

Xét: 0,389/315

LOẠI

Vậy Cm của NaOH là 5M

20:22 - 05/12/2020

Nguyễn Nam
CO2 chứ k phải SO2 ạ

20:28 - 05/12/2020

Nguyễn Nam
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang:bài giải sai đề rồi ạ CO2 chứ k phải SO2

20:30 - 05/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

e sửa SO2 thành CO2 cách làm tương tự e nhé

20:35 - 05/12/2020

Bùi Diệu Linh
thầy ơi giải hộ e bài này:hòa tan 2,84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 cần 30ml dd H2SO4 1M. Thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu là ?

20:50 - 02/12/2020

Bùi Diệu Linh
tại sao x+y=0.03 mol vậy ạ?

21:04 - 02/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Vì số mol của H2SO4 là 0,03 mol và dựa vào 2 phương trình em có thể thấy: nH2SO4= x+y= 0,03

21:05 - 02/12/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

nH2SO4=nCaCO3+nMgCO3

21:05 - 02/12/2020

Nguyễn Nam
@Bùi Diệu Linh: vì x và y là số mol của H2SO4 ở cả hai pt

20:18 - 05/12/2020

Nguyễn Nam
mà lúc đầu ta tính được số mol của H2SO4 = 0,3 nên x+y=0.3

20:19 - 05/12/2020

Nguyễn Nam
cho em hỏi với ạ : hòa tan 1 oxit của kim loại hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ axit H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33 % hỏi kim loại đó là gì

21:10 - 29/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

(M+96)/(M+416)=0.3333

==>M~64

==>Kl là Cu nhé

 

19:53 - 30/11/2020

Nguyễn Nam
bài giải sai rồi ạ

19:32 - 30/11/2020

Nguyễn Nam
bài giải sai rồi ạ

19:32 - 30/11/2020

Nguyễn Nam
=> M+16+96/M+416=33,33/100 sai ạ

19:32 - 30/11/2020

Nguyễn Nam
phải là => M+96/M+416=33,33/100 không cộng 16 ở tử ạ vì sau pư chỉ còn MSO4 thôi chứ k phải MO như ban đầu ạ

19:33 - 30/11/2020

nguyenduyhau1003
cho 100ml dd H2SO4 2M tác dụng với 100ml dd Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dd sau phản ứng là

16:23 - 15/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

nH2SO4 = 0,2 mol 

nBa(NO3)2 = 0,1 mol.

H2SO4 + Ba(NO3)2 -> BaSO4 + 2HNO3

0,2            0,1 

0,1            0,1                                   0,2

0,1             0                                      0,2

=> CH2SO4 = 0,1/0,2 = 0,5M

CHNO3 = 0,2/0,2 = 1M.

16:31 - 15/11/2020

Mái Trẻ
Lấy 0.3 mol CuSO4 tác dụng hết với dung dịch nạp , sau PƯ lọc lấy kết tủa và đem nung đến khi khối lượng thay đổi , thu được m(gam) Đồng(II) oxit . a. Tính khối lượng kết tủa thu được b.Tính m

20:58 - 13/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

CuSO4+2NaOH->Na2So4+Cu(OH)2

suy ra số mol kết tủa bằng 0.3

Cu(OH)2->CuO+H2O

suy ra số mol CuO là 0,3

21:07 - 13/11/2020

Mái Trẻ
Lấy 0.3 mol CuSO4 tác dụng hết với dung dịch NaOH , sau PƯ lọc lấy kết tủa và đem nung đến khi khối lượng thayy đổi .

20:55 - 13/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

viết đầy đủ đề nhé bạn

22:41 - 13/11/2020

d
cho 50ml dd NaOH 1M tác dụng với 50ml dd CuSO4 0.5M.Tính nồng độ mol thu đc sau phản ứng.Coi thể tích dd sau phản ứng thay đổi ko nhiều

15:27 - 12/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

nNaOH= 0,05

nCuSO4= 0,025

2NaOH+ CuSO4=> Na2SO4 + Cu(OH)2

Cm(Na2SO4) = 0,025/0,1=0,25M

15:33 - 12/11/2020

d
hòa tan 4.52g hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 bằng 500ml dd H2SO4 vừa đủ.Khi phản ứng kết thúc thì đem cô cạn dd thu đc 6,32g muối sunfat

00:24 - 12/11/2020

d
a,vt PTHH

00:24 - 12/11/2020

d
b,tính thể tích khí CO2 ơ đktc c, nồng độ mol dd h2so4 d,thành phần % theo KL mỗi muối trong hỗ hợp đầu

00:25 - 12/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Gọi số mol MgCO3 và CaCO3 lần lượt là x và y (mol)

⟹ mhh =  84x + 100y = 4,52 (1)

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

    x     →       x              x             x                 (mol)

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

    y     →       y              y          y                    (mol)

⟹ mmuối = 120x + 136y = 6,32 (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 0,03 và y = 0,02.

⟹ VCO2 = 1,12 lít.

⟹ CM(H2SO4) = n/V = 0,1M

Trong hỗn hợp ban đầu gồm MgCO3 2,52g chiếm 55,75% và CaCO3 44,25%

08:09 - 12/11/2020

Vũ Lê Khanh
hoàn tan hoàn toàn 7,4g hỗn hợp Mg và CaCO3 vào dung dịch HCL dư thu đc 3,6 lít hỗn hợp khí A ( đktc ) a) tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b)tính % theo thể tích các khí có trong hỗn hợp A c) tính thể tích dung dịc HCl 20%(d=1,25g/m ) cần dùng biết dùng dư 10% so với phản ứng

18:55 - 09/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Gọi số mol Mg và CaCO3 lần lượt là a và b

==>24a+100b=7.4

pư với  HCl dư nên hỗn hợp khí là H2 và CO2

==>a+b=0.15

==>a=0.1 b=0.05

a, %Mg=(0.1*24*100)/7.4=32.43%

%CaCO3=100-32.34=67.66%

b, nH2=nMg=0.1

nCO2=nCaCO3=0.05

%H2=0.1*100/0.15=66.67%

%CO2=33.33%

c, nHClpu=2(a+b)=0.3

C%HCl=(nHCl*36.5*100)/mdd

==>mdd=54.75g

==>V(HCl)=mdd/d=43.8mL

==>V(HCl) lấy=43.8*110/100=48.18mL

19:17 - 09/11/2020

Vũ Lê Khanh
ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5g trong 28g dung dịch CuSO4 15 %. Lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ làm khô thì cân nặng là 2,58g

18:48 - 09/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em : 

nFe phản ứng = x mol 

Fe + CuSO4 => FeSO4 + Cu 

∆m chất rắn tăng = 2,58-2,5 = (64-56).x 

=> x = 0,01 mol 

a) => nCu sinh ra = 0,01 mol 

=> mCu = 0,64 gam 

 mFe = 2,58-0,64 = 1,94 gam 

b) mCuSO4 dư = 28.15% - 0,01.160 = 2,15 gam 

    mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 gam 

=> C% CuSO4 = 2,15/(2,5+28-2,58) .100% = 7,7% 

C% FeSO4 = 1,52/(2,5+28-2,58) .100% = 5,44% nhé em 

19:00 - 09/11/2020

Vũ Lê Khanh
a) tính khối lượng kim laoij xảy ra sau phản ứng, b) tính nộng đọ % các chát có trong dung dịch sau phản ứng

18:50 - 09/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Chị tính số mol giúp em với

18:42 - 09/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Số mol = khối lượng /phân tử khối của chất đó nhé em 

18:52 - 09/11/2020

Hưng Nguyễn
Có thể cho con hỏi là gốc axit đc học từ bài nào ạ và cách học đc ko ạ !

19:39 - 08/11/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

gốc axit mình được học từ bài 37: axit - bazo - muối ở Hóa học 8 em nhé

20:13 - 08/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Cho 13g Zn vào 300ml dung dịch H2SO4 1M a, tính Vh2 b, tính khối lượng muối c, tính Cm của dung dịch sau phản ứng

07:18 - 08/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

nZn = 0,2 mol.

nH2SO4 = 0,3 mol.

            Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

bđầu    0,2      0,3

Pư        0,2       0,2         0,2          0,2

Sau        0        0,1         0,2          0,2

Biết số mol em tính ra V, m và Cm nhé

07:28 - 08/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Bài chịvừa làm ạ

09:29 - 07/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
Em thắc mắc bài nào nhỉ?

09:30 - 07/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Bài này có cần phải xét tỉ lệ không ạ

22:39 - 06/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Cho 13g Zn vào 300ml dung dịch H2SO4 1M a, tính Vh2 b, tính khối lượng muối c,tính Cm của dung dịch sau phản ứng

21:42 - 06/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Zn=0.2 mol, n H2SO4=0.3 mol

Zn + H2SO4---> ZnSO4 + H2

0.2       0.2               0.2         0.2

=> V H2=4.48l

m ZnSO4=32.2g

dd spu gồm: ZnSO4:0.2 mol, H2SO4 dư: 0.1 mol

=> CM Zn SO4=2/3M, H2SO4=1/3M

22:11 - 06/11/2020

Ngọc Minh
Oxit lưỡng tính chỉ tác dụng đc với 4 bazo K,N,Ba,Ca thôi hả thầy , thầy giúp em pt này ZnO + NaOH ra sp là gì ạ

20:48 - 06/11/2020

Ngọc Minh
Thầy ơi cho e hỏi là chương trình lớp 9 mình học là chỉ có 4 nguyên tố N,K,Ba,Ca mới tạo thành bão hả thầy

20:46 - 06/11/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Na K Ba Ca td với nước tạo thành bazo

20:56 - 06/11/2020

Ngọc Minh
E sửa chỗ tạo thành bazo nha

20:49 - 06/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Bài của chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

20:33 - 06/11/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

e có thể chỉ chi tiết bài nào k

20:48 - 06/11/2020

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !