Bài 34. Vợ chồng A Phủ - Tiết 1

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

    20:00

  • 2. Tìm hiểu nhân vật Mị

    20:17

Hỏi đáp và thảo luận

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Bài 1. Tác gia Hồ Chí Minh 39:39

Đã phát hành: 01/04/2020

Bài 3. Tây Tiến - Tiết 1 40:25

Đã phát hành: 08/04/2020

Bài 4. Tây Tiến - Tiết 2 40:52

Đã phát hành: 10/04/2020

Bài 5. Tây Tiến - Tiết 3 54:18

Đã phát hành: 13/04/2020

Bài 6. Tác gia Tố Hữu 27:06

Đã phát hành: 18/04/2020

Bài 7. Việt Bắc - Tiết 1 53:52

Đã phát hành: 21/04/2020

Bài 8. Việt Bắc - Tiết 2 44:24

Đã phát hành: 25/04/2020

Bài 9. Việt Bắc - Tiết 3 46:01

Đã phát hành: 30/04/2020

Bài 10. Việt Bắc - Tiết 4 53:16

Đã phát hành: 03/05/2020

Bài 11. Việt Bắc - Tiết 5 46:42

Đã phát hành: 04/05/2020

Bài 12. Việt Bắc - Tiết 6 31:29

Đã phát hành: 05/05/2020

Bài 13. Việt Bắc - Tiết 7 33:21

Đã phát hành: 06/05/2020

Bài 14. Đất nước - Tiết 1 51:19

Đã phát hành: 17/05/2020

Bài 15. Đất nước - Tiết 2 40:10

Đã phát hành: 20/05/2020

Bài 16. Đất nước - Tiết 3 38:00

Đã phát hành: 23/05/2020

Bài 17. Đất nước - Tiết 4 38:26

Đã phát hành: 25/05/2020

Bài 22. Sóng - Tiết 1 41:03

Đã phát hành: 08/06/2020

Bài 23. Sóng - Tiết 2 39:03

Đã phát hành: 10/06/2020

Bài 24. Sóng - Tiết 3 38:53

Đã phát hành: 12/06/2020

Bài 38. Vợ nhặt - Tiết 1 45:35

Đã phát hành: 03/08/2020

Bài 39. Vợ nhặt - Tiết 2 48:49

Đã phát hành: 05/08/2020

Bài 40. Vợ nhặt - Tiết 3 29:45

Đã phát hành: 08/08/2020

Bài 41. Vợ nhặt - Tiết 4 37:07

Đã phát hành: 10/08/2020

Bài 42. Rừng xà nu - Tiết 1 39:56

Đã phát hành: 12/08/2020

Bài 43. Rừng xà nu - Tiết 2 42:56

Đã phát hành: 15/08/2020

Bài 44. Rừng xà nu - Tiết 3 48:00

Đã phát hành: 20/08/2020

Bài 45. Rừng xà nu - Tiết 4 37:55

Đã phát hành: 23/08/2020

Bài 46. Rừng xà nu - Tiết 5 32:54

Đã phát hành: 25/08/2020

Bài 56. Thuốc 58:27

Ngày phát hành: 27/09/2020

Bài 57. Số phận con người 44:59

Ngày phát hành: 29/09/2020

Bài 58. Ông già và biển cả 41:50

Ngày phát hành: 01/10/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !