Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trườngTHPT Trưng Vương năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2090

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

Câu 2: Nồng độ chất tan trong tế bào thực vật vào khoảng 0,8 M. Co nguyên sinh xảy ra khi để tế bào trong dung dịch nào sau đây?  

Câu 3: Đặc điểm cấu tạo có ở giới Thực vật mà không có ở giới Nấm: 

Câu 4: Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào:

Câu 5: Các chức năng của cacbon trong tế bào: 

Câu 6: Tế bào cơ thể điều hòa tốc độ chuyển hóa vật chất bằng việc tăng giảm:

Câu 7: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì:

Câu 8: Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa: 

Câu 9: Phôtpholipit cấu tạo bởi :

Câu 10: Chức năng không có ở prôtêin : 

Câu 11: Tế bào vi khuẩn có kích  thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng:

Câu 12: Quá trình hô hấp có ý nghiã sinh học là:

Câu 13: Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì:

Câu 14: Trong quá trình phân giải Glucozo, giai đoạn nào sau đây sản xuất ra hầu hết các phân tử ATP ?

Câu 15: Tế bào thực vật không có trung thể nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ:

Câu 16: Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải “ cắt ” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là:

Câu 17: Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được một số bào quan. Các bào quan này hấp thụ CO2 và giải phóng O2. Các bào quan này có thể là :

Câu 18: Một phân tử glucozo bị oxy hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một ít ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucozo ở:

Câu 19: Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường:

Câu 20: Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là :

Câu 21: a)  ‘’Đặc tính của màng sinh chất ở tế bào sống là khả năng thấm có chọn lọc, nhưng tế bào chết thì không có đặc tính này’’. Em hãy chứng minh điều này qua một thí nghiệm đã học.

b)  Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp ( điều kiện, nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm)?

Câu 22: Một gen có chiều dài 2040 A0 và có số nucleotit loại T gấp 1,5 lần số nucleotit loại khác.

Trên mạch 1 có số nucleotit loại A gấp 2 lần số nucleotit loại T, mạch 2 có tỉ số giữa X và G là \frac{2}{3}. Hãy tính:

 a) Số liên kết hydro của gen?

b) Số liên kết photphodieste trên mạch 2 của gen?

c) Số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyen Nguyen 1 1 100% 0.38
2 Tiny Quỳnh 9 20 45% 6.2
3 nhật hân 12 20 60% 5.87
4 cao xuân hoàng 12 20 60% 5.82
5 Nguyễn Thái Bảo 17 20 85% 4.28
6 Thang Pham 18 20 90% 4.47
7 Hồng Phúc 14 20 70% 4.35
8 Bùi Quang Hiếu 15 20 75% 12.17
9 Anh Dũng 13 20 65% 4.62
10 Đoàn Đức Hiếu 13 20 65% 5.6
11 Kim Dung 11 20 55% 5.05
12 Nguyễn Thái Bảo 18 20 90% 3.87
13 Đỗ Tiến Dũng 10 20 50% 7.82
14 trần thanh nhàn 13 20 65% 6.12
15 Danh Tuấn 3 19 16% 0.88
16 BT Quỳnh 7 20 35% 7.2
17 Diễm My 11 20 55% 8.27
18 Quý Phan 19 20 95% 2.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10