Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 11 trường THPT Long Mỹ năm 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2202

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Hãy trình bày quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất nhờ các vi khuẩn dưới dạng sơ đồ. (0,5 điểm)

b. Trình bày ý nghĩa của sự hình thành amit ở thực vật. (0,5 điểm)

Câu 2:  Phân biệt pha tối trong quang hợp giữa hai nhóm thực vật C3 và C4 với các tiêu chí sau:

- Chất nhận CO2 đầu tiên.

- Enzim cố định CO2.

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.

- Không gian thực hiện.

Câu 3: a. Nêu đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở lá. (1 điểm)

b. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở thực vật? (1,5 điểm)

Câu 4: a. So sánh về hiệu quả năng lượng (ATP) giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật? (0,75 điểm)

b. Trong điều kiện nào cây thực hiện quá trình lên men? Quá trình lên men được thực hiện ở cơ quan nào của thực vật và gây ra hậu quả gì cho cây? (0,75 điểm)

Câu 5: a. Nêu khái niệm năng suất sinh học và năng suất kinh tế. (0,5 điểm)

b. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g/1kg chất khô thu hoạch, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất bằng 0, hệ số sử dụng phân bón của lúa là 65%. Hãy tính lượng phân bón cần cung cấp để có một thu hoạch là 15 tấn.  (0,5 điểm)

Câu 6: Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm chứng minh hô hấp hút O2.

Câu 7: Giải thích tại sao thực vật CAM thực hiện pha tối của quang hợp vào hai thời điểm (ban đêm và ban ngày)?

Câu 8: Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm tách sắc tố ở lá cây bằng hai hợp chất nước rửa móng tay (axêtôn) và dầu lửa trắng

Câu 9: Điều kiện xảy ra hô hấp sáng? Giải thích vì sao thực vật C4 thường không có hô hấp sáng?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 0 0 0% 0.27
2 nguyễn ngọc bảo chi 0 0 0% 7.28
3 Thuan Phan 0 0 0% 2.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11