Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thuan Phan

  • Trường THPT Lê Thành Phương - Phú Yên
  • -50

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 50 34%
Môn Hóa lớp 12 -60 32 19%
Môn Anh lớp 12 0 66 20%
Môn Địa lớp 12 0 38 53%
Môn Sử lớp 12 0 7 14%
Tổng cộng: -60 193 30%

Comment giao lưu với Thuan Phan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com