Đề luyện Phương trình Logarit đề số 1

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 322

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình:    log2(x – 2) – 6.log_{\frac{1}{8}}\sqrt{3x-5}  =2

Câu 2: Giải phương trình:     logx(2x2 – 3x – 4) =2  

Câu 3: Giải phương trình:          log5(5x – 4) = 1 – x

Câu 4: Giải phương trình:   log2(x2 + x + 1) + log2(x2 – x + 1) = log2(x4 + x2 +1) + log2(x4 – x2 + 1)

Câu 5: Giải phương trình:       log_{\frac{1}{2}}^{2}4x + log_{2}\left ( \frac{x^{2}}{8} \right ) = 8.

Câu 6: Giải phương trình:      log5x – logx \dpi{80} 5^{-1}  = 2

Câu 7: Giải phương trình: \frac{1}{4-logx} + \frac{2}{2+logx} =1

Câu 8: Giải phương trình:   \sqrt[3]{log_{3}x} – log33x +1 = 0    

Câu 9: Giải phương trình:   log5(5x – 1).log25(5x + 1 – 5) = 1

Câu 10: Giải phương trình:      log_{\frac{x}{2}}x^{2} – 14.log16xx3 + 40.log4x\sqrt{x}=0    

Câu 11: Giải phương trình:       x^{log_{2}9} = 2x^{2}.3^{log_{_{2}}x}-x^{log_{2}16}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Dang phuoc thanh 11 11 100% 17.72
2 Mai Trang 6 11 55% 10.9
3 Tuy Nguyen 5 11 45% 12.43
4 Thiên Đức 3 9 33% 16.08
5 Tien Phong 8 11 73% 19.47
6 Hoa Khuyết 0 1 0% 11.55
7 Hồ Thanh Ngân 3 11 27% 3.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12