Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuy Nguyen

  • Trường THPT Trần Nhân Tông - Nam Định
  • 5945

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1092 746 81%
Môn Lí lớp 12 268 220 78%
Môn Hóa lớp 12 4573 3071 81%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 5934 4039 80%

Comment giao lưu với Tuy Nguyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com