Đề luyện Phương trình Logarit đề số 2

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 326

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình:          log2 x + 2.log7 x = 2 + log2 x. log7 x

Câu 2: Giải phương trình:                2. (log9x)2 = log3x . log3( \sqrt{2x+1}-1)

Câu 3: Giải phương trình:          log5(x+ 3) = 3 – x.

Câu 4: Giải phương trình:        log_{3}\left ( \frac{x^{2}+x+3}{2x^{2}+4x+5} \right ) = x2 + 3x + 2

Câu 5: Giải phương trình:          x + x^{log_{2}3} = x^{log_{2}5}   (x > 0)

Câu 6: Giải phương trình: log5x = log7(x + 2)

Câu 7: Giải phương trình: log_{3}^{2}x + (x – 12)log3x + 11 – x = 0

Câu 8: Cho phương trình: (\sqrt{2}+1)^{x^{2}} + (\sqrt{2}-1)^{x^{2}-1} + m = 0. Tìm m để PT có nghiệm.

Câu 9: Cho PT 4x – m.2x+1 + m = 0. Tìm m để PT có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3.

Câu 10: Cho phương trình: 4x – 2x+3 + 3 = m. Tìm m đề PT có nghiệm duy nhất.

Câu 11: Tìm m để PT m.16x + 2.81x = 5.36x có 2 nghiệm dương phân biệt.

Câu 12: Tìm m để PT sau có nghiệm: log(x2 + mx) – log (x- 3) = 0  

Câu 13: Tìm m để PT 4. log_{2}^{2}\sqrt{x} - log_{\frac{1}{2}}x + m = 0 có nghiệm trong khoảng (0; 1)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hạt Nắng Sau Mưa 8 13 62% 16.78
2 Tuy Nguyen 7 11 64% 13.58
3 Hoa Khuyết 3 6 50% 7.33
4 Bông Bằng Lăng Đỏ 1 1 100% 17.82
5 nguyễn minh châu 5 14 36% 1.75
6 Ngo Thi Thuy Quynh 5 14 36% 0.32
7 Tít Tử Tế 1 3 33% 37.38
8 Pham Thanh Huong 2 11 18% 1.02
9 Máu Như Axit 10 13 77% 35.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12