Đề luyện phương trình mũ đề số 2

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 297

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình:     4^{x^{2}+x}+2^{1-x^{2}}=2^{(x+1)^{2}}+1

Câu 2: Giải phương trình :     8.3x + 3.2x = 24 + 6x

Câu 3: Giải phương trình: 8 – x.2x + 23-x –x = 0

Câu 4: Giải phương trình:  9x + 2(x – 2).3x + 2x – 5 = 0

Câu 5: Giải phương trình: 2-x = 3x + 1

Câu 6: Giải phương trình:     (2-\sqrt{3})^{x} + (2+\sqrt{3})^{x} = 4x

Câu 7: Giải phương trình:      2^{x} = 1 + 3^{\frac{x}{2}}

Câu 8: Giải phương trình    e|2x – 5| - e|x – 1| = \frac{1}{|2x-5|} - \frac{1}{|x-1|}

Câu 9: Giải phương trình:                   3x + \frac{1}{3^{x}} = \sqrt[3]{8-x^{2}}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Dang phuoc thanh 9 9 100% 3.12
2 Tuy Nguyen 7 9 78% 7.93
3 Wan Win 0 0 0% 0.23
4 Tien Phong 2 3 67% 2.42

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12