Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Wan Win

  • Trường HPT Thái Phiên - Đà Nẵng
  • 2125

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 35 19 95%
Môn Lí lớp 12 603 504 73%
Môn Hóa lớp 12 1477 1390 68%
Tổng cộng: 2115 1913 70%

Comment giao lưu với Wan Win

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com