Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A năm 2010

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 653

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y = x3 + 3x2 – 1.2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ bằng – 1.

Câu 2: Giải phương trình 4cos\frac{5x}{2}cos\frac{3x}{2} + 2(8sinx – 1)cosx = 5.

Câu 3: Giải hệ phương trình  \left\{\begin{matrix}2\sqrt{2x+y}=3-2x-y\\x^{2}-2xy-y^{2}=2\end{matrix}\right. (x, y ∈ R).

Câu 4: Tính tích phân I = \int_{0}^{1} \frac{2x-1}{x+1}dx.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy , SA = SB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD.

Câu 6: Cho hai số thực dương thay đổi x, y thỏa mãn điều kiện 3x + y ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{xy}}.

Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; - 2; 3), B(- 1; 0; 1) và mặt phẳng (P): x + y + z + 4 = 0.1) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P). 2) Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính bằng \frac{AB}{6}, có tâm thuộc đường thẳng AB và (S) tiếp xúc với (P).

Câu 8: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (2 – 3i)z + ( 4 + i)\bar{z} = - (1 + 3i)2. Tìm phần thực và phần ảo của z.

Câu 9: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : \frac{x}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1} và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 2 = 0. 1) Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P). 2) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).

Câu 10: Giải phương trình z2 – (1 + i)z + 6 + 3i = 0 trên tập hợp các số phức.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tien Dinh Duc Dinh 7 7 100% 79.15
2 Khoảng Cách 7 8 88% 44.92
3 Pham van Hung 5 8 63% 23.33
4 mr la 4 5 80% 11.87
5 Yuki Sumire 5 8 63% 54.82
6 Sơn Ñhox 1 2 50% 20.42
7 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.27
8 Toàn Arsenal 1 4 25% 18.52
9 Tien Phong 5 7 71% 29.72
10 Nguyễn Quang Vũ 0 0 0% 2.03
11 Se Se 1 7 14% 0.45
12 vo tan ngan 1 8 13% 0.27

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12