Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khoảng Cách

  • Trường THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh
  • 1993

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 251 157 85%
Môn Lí lớp 12 877 665 77%
Môn Hóa lớp 12 854 610 77%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1981 1433 78%

Comment giao lưu với Khoảng Cách

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com