Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A năm 2011

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 649

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = - x3 + 2x2 – 3x + 1. 1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại giao điểm của (C ) với trục tung.

Câu 2: Giải bất phương trình 4x – 3.2^{x+\sqrt{x^{2}-2x-3}}  - 4^{1+\sqrt{x^{2}-2x-3}} > 0.

Câu 3: Tính tích phân I = \int_{1}^{2}\frac{2x+1}{x(x+1)}dx.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 300. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích của khối chóp S.ABM theo a.

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x + y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(2; - 4) và tạo với đường thẳng d một góc bằng 450.

Câu 6: Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho hai điểm A(- 1; 2; 3), B(1; 0; - 5) và mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.

Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn (1+ 2i)2z + \bar{z} = 4i – 20. Tính môđun của z.

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tạo độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình các cạnh là AB: x + 3y – 7 = 0, BC: 4x + 5y – 7 = 0 , CA: 3x + 2y – 7 = 0. Viết phương trình đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

 

Câu 9: Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}. Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; 2; - 3) và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho AB = √26.

Câu 10: Cho số phức z thỏa mãn z2 – 2(1 + i)z + 2i = 0. Tìm phần thực và phần ảo của \frac{1}{z}.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 9 9 100% 2.88
2 Chỉn Mìn Sướng 8 9 89% 21.72
3 Tien Dinh Duc Dinh 5 6 83% 50.3
4 Lam Lam 6 9 67% 71
5 Phan Mai Linh 4 9 44% 113.23
6 phamtan 2 4 50% 26.15
7 hoang nhu y 1 1 100% 5.2
8 Vũ Ngọc Anh 1 2 50% 9.2
9 Anh hồng 3 10 30% 2.03
10 Khang Nguyen 8 10 80% 25.23
11 Mai hồng bảo quyên 4 10 40% 0.68
12 Mot Thoi DE Nho 0 1 0% 0.25
13 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 0 1 0% 0.2
14 Se Se 2 8 25% 0.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12