`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đắc Tâm - Hỗ trợ chung

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -22 69 17%
Môn Lý lớp 12 -24 183 29%
Môn Hóa lớp 12 2 66 32%
Môn Sinh lớp 12 -3 28 29%
Môn Anh lớp 12 8 20 45%
Môn Văn lớp 12 0 3 67%
Môn Địa lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: -39 371 29%

Comment giao lưu với Đắc Tâm - Hỗ trợ chung

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com