Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2013

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1488

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: Khi bước vào đông - xuân 1953 - 1954, Pháp - Mĩ có âm mưu và kế hoạch gì ở Đông Dương? Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra phương hướng chiến lược như thế nào? 

Câu 3: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"(1961-1965) ở miền Nam Việt Nam là gì? Nêu những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân và dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".

Câu 4: Nêu bản chất của toàn cầu hóa và những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Vì sao toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? 

Câu 5: Nêu những sự kiện chính trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai để làm rõ quá trình xác lập cục diện hai cực, hai phe - tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện đó là gì? 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nắng Nhạt 0 0 0% 0.65
2 Chính Lâm 0 0 0% 2.9
3 Tiến Nam 0 0 0% 0.57
4 Thầy Phạm Quốc Vượng 0 0 0% 0.2
5 Pé Tủn 0 0 0% 1.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12