Đề thi HKI trường Minh Khai - Hà Tĩnh (02) năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 17 câu - Số lượt thi : 2475

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

 Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Khoanh tròn các đáp án đúng:

Câu 6: The doctor advised Tom to stop ________ .

Câu 7: He didn’t come back home last night, ________ made his parents very worried.

Câu 8: There are a lot of clouds in the sky. It _________.

Câu 9: He can’t see anything because he is _________.

Câu 10: If I _______ the bus this afternoon, I/ll get a taxi instead.

Câu 11: We ________ friends since we __________ at college together.

Câu 12: “ ___________is it from your house to the nearest post office”   “ About 2 kilometers”

Câu 13: The old __________ a lot of experience of life and can deal with most situation.

Câu 14: There was a lot of ____________from the local residents. 

Câu 15: He can’t walk _______ his leg was broken.

Câu 16: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Martin Luther King was born on 15th January 1929 inAtlanta,Georgia. In 1951, he went toBostonUniversity, where he studied for 4 years. In 1952, he met Coretta Scott, and as soon as he saw her, he fell in love. They got married in 1953, and they had 4 children. In 1954, the Kings leftBoston, and Martin became a minister atBaptistChurch inMontgomery,Alabama. Then he started working for the black freedom movement. Thousands of people walked toWashington to hear his famous speech at the Lincoln Memorial in 1963, and he won the Nobel Peace Prize in 1964. He died on 4th April 1968 inMemphis,Tennessee, from a gunshot wound.

1. When and where was Martin Luther King born?

  _________________________________________________

2.  How long did he study atBostonUniversity?

    __________________________________________________

3.  When did he first meet his wife?

   ___________________________________________________

4. What kind of prize did Martin Luther King win in 1964?

    _____________________________________________________

5. When did Martin Luther King die?

   ________________________________________________________ 

Câu 17: Viết lại câu mà không đổi nghĩa:

1. Because  his health was bad, he had to cancel the appointment.

\rightarrow Because of _________________________________________.

2. Noone has accepted the proposal .

\rightarrow The proposal ________________________________________.

3. The girl was injured in the accident. She is now in hospital .( using relative pronoun)

\rightarrow The girl ___________________________________________.

4. He said: “ I’ll be here again tomorrow.”

\rightarrow He said that ________________________________________.

5. He started learning French six years ago.

\rightarrow He _______________________________________________.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vũ Minh Nguyệt 15 15 100% 12.7
2 back jim hea 6 14 43% 9.48
3 Phạm Hải 14 15 93% 2.2
4 Nguyễn Nhất 13 15 87% 3.1
5 tophuonguyen 14 15 93% 2.98
6 Trần T TH 9 13 69% 3.23
7 kaito kid ice angel 13 15 87% 1.82
8 Mai Hương 13 15 87% 4.62
9 Đào Thị Ngọc Trâm 12 15 80% 2.63
10 Hồ Hoàng Phúc 10 15 67% 1.77
11 夢 甘い表面の愛 10 15 67% 4.17
12 Nguyễn Vân Anh 6 15 40% 2.32
13 Bé Mít Ướt 10 15 67% 5.28
14 Trịnh Hà Trang 1 1 100% 5.55
15 Diệp Lê Kim Yến 10 15 67% 11.9
16 Nguyễn Thái Bảo 11 15 73% 3.57
17 Minh Thư 12 15 80% 10.6
18 Huỳnh Hân 12 15 80% 2.98
19 Hồng Hạnh 10 15 67% 9.65
20 Hà Khánh Ly 7 14 50% 10.68
21 Đoàn Đức Hiếu 9 15 60% 4.73
22 Trinh Anh 7 11 64% 4.77
23 Mei Mei 10 15 67% 3.72
24 Truc Nguyen 6 15 40% 3.05
25 Từ Minh Phương 12 15 80% 8.25
26 Anhxtanh Nguyễn 8 13 62% 5.87
27 Oscar's Nguyễn 9 15 60% 6.6
28 Lê Thị Hạnh 4 5 80% 9.27
29 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 14 15 93% 1.68
30 Lê Văn Nam 5 15 33% 3.18
31 Ngọc Tiến 11 14 79% 5.47
32 Dung Dung 11 15 73% 8.55
33 My Duyen Cao 11 15 73% 2.4
34 Khổng Duy Anh 7 15 47% 4.67
35 Nguyễn Hữu Dũng 12 15 80% 2.1
36 trần thị diệu 15 15 100% 2.47
37 Nguyễn Hào 8 14 57% 6.18
38 Hữu Thanh 8 13 62% 7.68
39 Vì Thị Hiếu 11 15 73% 5.98
40 Nguyên Trần 13 15 87% 1.93
41 Văn Sơn 8 15 53% 17.22
42 Lý Bảo Tuyền 14 15 93% 4.8
43 Nguyễn Thị Huyền 15 15 100% 1.1
44 Võ Thị Hồng 10 15 67% 4.78
45 mùa xuân 10 15 67% 7.57
46 이소환 10 14 71% 8.8
47 Ngọc Mai 14 15 93% 3.1
48 Trương Quang Vinh 5 15 33% 2.45
49 toan 10 15 67% 7.55
50 Duy Hidai Mrd 13 15 87% 5.4
51 Evy Trang 7 15 47% 8.38
52 hồ thị chinh 2 3 67% 0.95
53 Simpa Vũ 13 15 87% 4.33
54 Quỳnh Thy 13 15 87% 2.82
55 Trần Thị Thảo 13 15 87% 4.17
56 Vi Vyna 8 14 57% 2.95
57 Hoàng Nhật Nam 13 15 87% 12.3
58 Lê Thị Phước Lâm 15 15 100% 3.12
59 Thùy Trang 10 15 67% 4.6
60 Nguyễn Hoàng Linh 12 15 80% 2.55
61 Bùi Trần Anh Vũ 9 15 60% 2.72
62 Vang Trang Khoc 9 15 60% 4.82
63 tài khoản 14 15 93% 2.55
64 Hiền Phạm 11 15 73% 5.52
65 Nguyen Nguyen 8 8 100% 1.98
66 nguyen thanh nhan 15 15 100% 6.17
67 Trần Thị Tuyến 2 6 33% 1.85
68 Mạnh Tuấn 14 15 93% 5.17
69 huongcabong 9 15 60% 3.45
70 Ninh thai 12 14 86% 4.1
71 Đoàn Vũ 7 15 47% 4.72
72 Vết Mưa 10 15 67% 4.02
73 Van Pham 0 0 0% 0.23
74 Trần Đức Nguyên Phúc 11 15 73% 2.92
75 Trần Phương Maii 12 15 80% 2.82
76 Hà Thu 10 14 71% 5.55
77 Nguyễn Linh 13 15 87% 3.35
78 Phạm Thị Vân Anh 11 15 73% 7.7
79 Mai Mun 7 15 47% 9.17
80 Mai Nhiên 9 15 60% 8.03
81 Đoàn Minh Sỹ 7 15 47% 8.5
82 Trương Thủy 15 15 100% 3.45
83 Sky Blue123 13 15 87% 4.3
84 Linh Chi 13 15 87% 1.98
85 Phúc Nha 12 15 80% 2.53
86 Thuy Pham 10 15 67% 3.68
87 Lê Hoàng Trang 12 15 80% 5.13
88 Nguyễn Đặng Trường Duy 6 10 60% 16.68
89 Kiều Như's 7 15 47% 5.43
90 Huyền Ngọc 11 15 73% 2.63
91 Lò Văn Nhật 12 14 86% 7.48
92 Quyên Trịnh 13 14 93% 3.28
93 Sherlock Homles 0 0 0% 0.02
94 Trần Thị Hà Mây 13 15 87% 2.97
95 Trần Huy 9 15 60% 3.85
96 Xu Mimi-chan 11 15 73% 3.72
97 Tùng Trần 12 15 80% 12.3
98 Quách Kỳ Gia 13 15 87% 4.6
99 Lê Nguyễn Ngọc Trang 11 15 73% 5.15
100 Rose Way 12 15 80% 4.62
101 harrid 12 15 80% 4.12
102 Park Chanyoel 12 15 80% 3.1
103 Thanh Thanh Trần 9 15 60% 6.18
104 Nguyễn Khánh Trọng 15 15 100% 6.47
105 Linh Nguyễn 4 6 67% 1.75
106 Vi Nguyễn 12 15 80% 3.35
107 Đỗ Phương 12 15 80% 3.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10