Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thuy Pham

  • Trường THPT Tiên Lữ - Hưng Yên
  • 1405

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 17 18%
Môn Lí lớp 12 0 80 29%
Môn Hóa lớp 12 0 64 25%
Môn Anh lớp 12 1395 3039 50%
Tổng cộng: 1395 3200 49%

Comment giao lưu với Thuy Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com