Tel: 0869.510.936 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sky Blue123

  • THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk
  • 1585

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 10 40%
Môn Lý -35 126 25%
Môn Hóa -70 118 28%
Môn Sinh -110 110 24%
Môn Tiếng Anh 220 559 57%
Tổng cộng: 5 923 45%

Comment giao lưu với Sky Blue123

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0869.510.936
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com