Đề thi học kì I lớp 10 trường Nguyễn Chí Thanh 2011 - 2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2369

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tổ chức  sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

Câu 2: Các phân tử  ARN đều được  tổng hợp  từ (I) và sau đó  thực hiện chức  năng  ở (II). số ( I)  và  số (II)  lần lượt là :

Câu 3: Hệ thống các nhóm mô được sắp  xếp  để thực hiện một loại chức năng  thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo  thành hệ .......(Tìm từ đúng để điền  vào chố trống  của câu trên)  là:

Câu 4: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

Câu 5: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại  phân tử  hữu cơ là

Câu 6: Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là :

Câu 7: Điểm giống nhau giữa nấm nhầy với động vật nguyên sinh là:

Câu 8: Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?

Câu 9: Nước có vai trò  sau đây ?

Câu 10: Trong tế bào , nước phân bố  chủ yếu  ở thành phần  nào sau đây ?

Câu 11: Cơ thể người gồm các cấp tổ chức của hệ sống nào?

Câu 12: Trong cấu tạo tế bào , xenlulôzơ tập trung  ở :

Câu 13: Chất  nào  sau  đây  hoà tan được lipit?

Câu 14: Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

Câu 15: Nếu  so  với đường  cấu  tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN

Câu 16: Năng lượng trong hợp chất hữu cơ của tế bào ở dạng:

Câu 17: Loại liên kết hoá học  chủ yếu  giữa  các đơn  phân  trong phân  tử Prôtêin là :

Câu 18: Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi

Câu 19: Tính đa dạng của prôtêin được qui định  bởi

Câu 20: Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:

Câu 21: Cấu trúc  nào sau đây có chứa prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể ?

Câu 22: Đặc  điểm  chung của ADN và ARN là :

Câu 23: Phát biểu sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn là :

Câu 24: Các Nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hoá học nối giữa :

Câu 25: Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là :

Câu 26: Thành  phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn

Câu 27: Thành phần  hoá học c ủa  chất nhiễm sắc  trong nhân tế bào là :

Câu 28: Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là :

Câu 29: Một loại  bào quan  nằm ở gần  nhân , chỉ  có ở tế  bào  thực vật  và  tế bào động vật bậc thấp  là

Câu 30: Hai phân tử đường đơn  liên kết nhau tạo phân tử  đường đôi bằng loại  liên kết  nào sau đây ?

Câu 31: Bào quan  có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào  là

Câu 32: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

Câu 33: Loại tế bào sau đây có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là

Câu 34: Khi nhiệt độ môi trường  tăng cao ,có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa :

Câu 35: Nội dung nào sau đây đúng khi nói  về thành phần hoá học chính của màng sinh chất ?

Câu 36: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới  đây ?

Câu 37: Lipit là chất có đặc tính

Câu 38: Loại ba zơ  ni tơ nào  sau đây  chỉ có  trong ADN mà không có trong ARN ?

Câu 39: Tế bào  nào  trong các tế bào sau  đây  có  chứa  nhiều lưới nội chất trơn nhất?

Câu 40: Hãy cho biết thành phần nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 tunghmmonkey 32 40 80% 10.07
2 Nguyễn Bảo Ngọc 11 40 28% 6.45
3 Phương Vy 17 28 61% 18.85
4 Tan Nguyendang 17 29 59% 7.58
5 Park Chanyoel 29 40 73% 10.85
6 Timmy Nguyen 28 40 70% 8.12
7 Nguyễn Ngọc 30 40 75% 19.78
8 Nguyễn Thanh Phú 23 40 58% 9.83
9 Nguyễn Bảo Uyên 24 40 60% 11.05
10 Nguyễn Mạnh Khởi 15 40 38% 10.73
11 trần thanh nhàn 13 21 62% 10.63
12 Trần Vy 25 40 63% 12.13
13 Tứ Diệp Thảo 24 40 60% 11.03
14 Lê Oanh 33 40 83% 17.45
15 Nguyễn Tấn Thắng 23 40 58% 16.23
16 Thu Nguyễn 33 40 83% 25.6
17 Nguyễn Bá Nhật Long 23 31 74% 19.02
18 Anh Dũng 24 40 60% 10.32
19 Minh Thắng 23 39 59% 16.28
20 Dương Công Đức 8 23 35% 6.6
21 Huy Cao Vien 29 40 73% 10.28
22 Phương Bò 22 40 55% 11.87
23 Thảo 34 40 85% 10.2
24 Đẹp Trai Nhứt Làng 17 40 43% 11.82
25 BT Quỳnh 22 40 55% 17.5
26 Bùi Quang Hiếu 27 40 68% 15.5
27 Ngân Thanh Hồ 25 40 63% 14.9
28 Kim Dung 30 40 75% 10
29 Quỳnh Bèo 21 40 53% 8.03
30 Danh Tuấn 12 40 30% 8.15
31 Bảo Bảo 26 40 65% 11.08
32 Tâm Vũ 22 40 55% 23.33
33 Nguyen Nguyen 13 17 76% 4.57
34 Duy Anh Pham 33 40 83% 8.3
35 Hải Lưu 28 40 70% 21.83
36 Hữu Thanh 1 2 50% 0.68
37 Quý Phan 35 40 88% 6.63
38 Thang Pham 37 40 93% 7.27

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10