Đề thi học kì I môn Sinh lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi - Ninh Thuận năm 2011 -2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 30 câu - Số lượt thi : 2469

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Prôtêin  tham gia trong thành phần của Enzim có chức năng :

 

Câu 2: Quang hợp tạo chất hữu cơ ở cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của động vật

Câu 4: Yếu tố nào quy định sự đa dạng của Prôtêin:

Câu 5: Hoạt động nào dưới đây không phải chức năng của Lizôxôm:

Câu 6: Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây.

Câu 7: Phân tử ADN có khối lượng phân tử là 2.160.000 đvC. Số chu kì xoắn của ADN là

Câu 8: Phân tử ADN có số chu kỳ xoắn là 180, số Nu loại T chiếm 20%. Số Nu loại X là:

Câu 9: Phân tử ADN có số Nu là 2400 và A chiếm 30% tổng số nucleotit. Số liên kết hydrô của phân tử ADN là

Câu 10: Đặc điểm của ARN khác với ADN về cấu trúc là:

Câu 11: Nhân tế bào có chức năng nào sau đây.

Câu 12: Phân tử ADN có chiều dài là 612nm. Tổng số Nu của ADN là:

Câu 13: Trong phân tử ADN, liên kết Hiđrô có tác dụng:

Câu 14: Phân tử ADN có tổng số liên kết photphođieste là 9598. Chiều dài của ADN là

Câu 15: Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là:

Câu 16: Phân tử ADN có Nu loại A = 960 chiếm 20% tổng số Nu của ADN. Khối lượng phân tử của ADN là

Câu 17: Các loại Nucleotit có trong phân tử ADN là

Câu 18: Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:

Câu 19: Cụm từ  “Tế bào nhân sơ” dùng để chỉ:

Câu 20: Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

Câu 21: Cấu trúc không gian bậc 2 của Prôtêin được duy trì và ổn định nhờ:

Câu 22: Trong tế bào, trung thể có chức năng:

Câu 23: Đặc điểm chung trong cấu tạo ADN và ARN là

Câu 24: Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào và môi trường cả ở tế bào động vật và thực vật là chức năng của cấu trúc nào sau đây?

Câu 25: Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:

Câu 26: Khối lượng phân tử ADN là 1.080.000 đvC. Số liên kết photphođieste trong ADN là:

Câu 27: Cấu trúc nào sau đây có chứa Prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể?

Câu 28: Thế năng là

Câu 29: Đơn phân cấu tạo Prôtêin là gì?

Câu 30: Câu có nội dung đúng sau đây là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Park Chanyoel 22 30 73% 10.25
2 Phương Vy 6 30 20% 4.58
3 HằNg BẮp 13 25 52% 22.85
4 Ngoan Tran 13 22 59% 6.45
5 Nguyễn Thanh Phú 20 30 67% 10.57
6 Nguyễn Bảo Uyên 12 30 40% 11.13
7 Nguyễn Hưng 21 30 70% 15.62
8 Nguyen Nguyen 16 23 70% 5.87
9 Nguyễn Hữu Dũng 15 29 52% 18.08
10 Trần Vy 14 30 47% 13
11 Thái Trần 8 22 36% 4.08
12 Thảo 27 30 90% 10.25
13 Kim Dung Thái Bảo 28 30 93% 9.17
14 Nguyễn Mạnh Khởi 16 30 53% 15.02
15 Love Abyss 10 30 33% 8.2
16 Nguyễn Thị Yến Nhi 19 30 63% 7.17
17 Văn Sơn 14 30 47% 6.3
18 Lê Thị Hồng Thảo 16 30 53% 15.37
19 Phương Bò 14 30 47% 23.37
20 Vũ Minh Minh 25 26 96% 12.17
21 Nghĩa Bùi 26 30 87% 7.83
22 Mie Satoh 19 28 68% 12.62
23 lê quang duy 12 15 80% 8.4
24 Nguyễn Trúc thanh huyền 28 30 93% 16.73
25 trần thanh nhàn 23 30 77% 13.93
26 học giỏi Đẹp trai 14 30 47% 18.6
27 Đặng Đạt 24 30 80% 11.68
28 Bii Sky 4 6 67% 2.82
29 Hòa Nguyễn 14 20 70% 7.17
30 nguyễn phú sĩ 0 1 0% 0.67
31 Thu Nguyễn 24 30 80% 30.85
32 Bùi Kim Huệ 24 30 80% 13.4
33 Đoàn Vũ 15 30 50% 16.43
34 Tứ Diệp Thảo 18 30 60% 25.7
35 Đẹp Trai Nhứt Làng 10 30 33% 14.9
36 Bùi Quang Hiếu 26 30 87% 15.62
37 Trần Phương Thảo 23 30 77% 14.8
38 Kim Dung 26 30 87% 8.88
39 Lê Thị Thanh Tâm 26 30 87% 11.52
40 Trịnh Võ Thị Yến 14 30 47% 11.52
41 tài khoản 22 26 85% 4.1
42 Đoàn Đức Hiếu 24 30 80% 12.32
43 Nhi Lê 21 29 72% 8.72
44 đặng thị minh ánh 22 29 76% 13.33
45 Lê Oanh 24 30 80% 10.63
46 Ninh thai 19 30 63% 14.35
47 Hải Lưu 20 30 67% 38.08
48 hồ di quyên 10 30 33% 4.43
49 Lý Nguyễn Đức Trung 17 30 57% 9.95
50 Diễm My 25 30 83% 35.8
51 nhật hân 20 29 69% 21.73
52 Nguyễn Thanh Minh Phượng 20 30 67% 30.6
53 ngô quang dũng 20 25 80% 17.9
54 Võ Thị Ngọc Triển 16 29 55% 26.03
55 Lò Văn Nhật 6 21 29% 4.8
56 Huy Cao Vien 19 30 63% 11.72
57 Phạm Tiêu 23 30 77% 22.88
58 Lường's Khắc's Huy's 20 30 67% 5.37
59 Bùi Thị Huế 21 30 70% 19.98
60 Maii Thuỷ 23 30 77% 24.42
61 Tiny Quỳnh 10 29 34% 6.25
62 Thang Pham 28 30 93% 9.17
63 Tuấn Anh 10 30 33% 4.1
64 Phan Thanh Thư 27 30 90% 14.03
65 Dương Thị Hồng Chúc 22 30 73% 6.78
66 Bảo Bảo 18 29 62% 6.78
67 Thanh's Lam's 17 30 57% 24.92
68 Nguyễn Bảo Ngọc 5 29 17% 3.83
69 Quý Phan 27 30 90% 4.68
70 Trúc Trúc 8 19 42% 12.75
71 Nguyễn Tấn Thắng 21 30 70% 17.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10