Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê quang duy

  • THPT Thanh Bình 1 - Đồng Tháp
  • 45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 34 35%
Môn Lí lớp 12 0 759 44%
Môn Hóa lớp 12 35 271 39%
Môn Sinh lớp 12 0 52 33%
Môn Anh lớp 12 0 28 32%
Tổng cộng: 35 1144 42%

Comment giao lưu với lê quang duy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com